Sct. Ols’ misbrugsbehandling er defineret som et Inkluderende Terapeutisk Samfund (ITS), der ser mennesker som større end deres misbrug og vejen ind og ud af misbrug ses som læreprocesser. Døgnbehandlingen og dagbehandlingen er organiseret som selvejende institutioner, der er kontrolleret af den samme bestyrelse. Fængselsbehandlingen er en selvstændig juridisk enhed, der er organiseret som et ApS og kontrolleret af en anden bestyrelse. Ovenstående udgaver af denne form for misbrugsbehandling arbejder ud fra det samme behandlingskoncept og samarbejder i forhold til kompetenceudvikling, vidensdeling og kvalitetsudvikling.