Dagbehandling

Dagbehandlingen varer i 30-120 dage, hvor brugerne følger et dagsprogram på alle ugens hverdage i tidsrummet kl. 09.30-14.30 og suppleres med individuelle samtaler med misbrugsbehandler og socialrådgiver. Misbrugsbehandleren varetager ugentlige behandlingsplansamtaler, hvor brugeren modtager coaching og/eller vejledning.

I dagbehandlingen følger brugerne et skemalagt dagsprogram, som består af morgen- samling, gruppesession, undervisningsoplæg og et afsluttende møde med evaluering af dagens læreoplevelser. For at deltage i dagsprogrammets læreaktiviteter stilles der ingen tidsbestemte krav til perioder med afholdenhed. Der bliver dog stillet krav om, at brugeren skal have stoppet indtagelsen af rusmidler og være igennem perioden med evt. fysiske abstinenser.

I dagbehandlingen ser dagsprogrammet sådan ud:

  •      09.30                Fremøde
  •      09.45 – 10.15  Morgensamling
  •      10.30 – 11.45  Gruppearbejde
  •      12.00 – 12.30  Undervisningsoplæg
  •      12.30 – 13.30  Frokostpause
  •      13.30 – 14.00  Opsummering og afslutning

  • II forhold til nogle af disse programpunkter har brugerne medbestemmelse i forhold til ydelsernes form, og hvilke aktiviteter de deltager i. Brugeren er også med til at vælge formen i nogle af de individuelle ydelser, som supplerer dagsprogrammet. Eksempelvis om den ugentlige behandlingsplansamtale skal vægte vejledning frem for coaching eller være mere terapeutisk orienteret. Efter forløbet i dagbehandling kan brugeren overgå til ambulant efterbehandling.