• Randkløve

  Randkløve

  Afdelingen i Randkløve er flot beliggende på den smukke kyst mellem Gudhjem og Svaneke.

  Stedet har plads til 23 brugere, som bor på enkelt- eller dobbeltværelser med bad og toilet.

 • Randkløve

  Randkløve

  Afdelingen i Randkløve huser afgiftning, primærbehandling og tilbagefaldsforebyggelse.

  Behandlingen ser mennesker som større end deres misbrug.

 • Randkløve

  Olsker

  Afdelingen i Olsker fungere som terapeutisk bofællesskab og udslusningsafdeling.

  Stedet har plads til 12 brugere, som fortrinsvis bor på eneværelser.

Døgnbehandling

Døgnbehandlingen er et tilbud for voksne mænd og kvinder over 18 år, der har problemer med rusmidler. Behandlingen foregår på to afdelinger beliggende i naturskønne omgivelser i Randkløve og Olsker på Bornholm. Primærbehandlingen foregår i Randkløve, mens afdelingen i Olsker fungerer som udslusning og bofællesskab. Mangfoldighed, forskellige læringsstile og læring i fællesskabet er her i højsædet sammen med et fokus på, hvad den enkelte kan bidrage med, og hvordan holddannelsen på tværs af forskellighed kan fremme personlig udvikling og vækst. Det er derfor ikke en praksis, som differentierer brugergruppen i henhold til rusmiddelpræference, alder, etnicitet, religion, køn eller andet. Der satses i stedet på at optimere den enkeltes læreudbytte ved at arbejde med en heterogen brugergruppe, som består af personer med forskellige stofpræferencer såvel som ældre og unge samt personer med en anden etnisk baggrund.

En af de ting, der taler for et forløb i Sct. Ols' døgnbehandling på Bornholm er den høje grad af miljøafskærmning, der skyldes den geografiske afstand til de hjemlige misbrugsmiljøer og vægtningen af tydelige terapeutiske rammer, som omkranser praksis og afskærmer brugerne fra omverdenens påvirkninger i døgnforløbets tidsbegrænsede periode.

I denne form for misbrugsbehandling ses brugerne som større end deres misbrug og som personer med et potentiale til at være naturlige, ressourcefulde, kreative og hele. Dette ressourceperspektiv stiller på sin vis ideologiske krav om, at personalet skal kunne tro på noget andet end det, de ser og have en evne til at konfrontere brugernes potentiale.