Efterbehandling

Den ambulante efterbehandling varer i 30-120 dage og består af to ugentlige gruppemøder og en ugentlig behandlingsplansamtale med en af stedets misbrugsbehandlere. Gruppemøderne foregår mandag og torsdag om eftermiddagen kl. 17.00-18.15, mens den individuelle behandlingsplansamtale bliver planlagt i forhold til brugerens beskæftigelse. I henhold til indgåede aftaler kommer brugeren uden for arbejdstid i dag- og/eller aftentimerne.

Som en del af den ambulante efterbehandling er brugeren i fortsat kontakt med stedets socialrådgiver, som følger op på iværksatte tiltag. Eksempelvis i forhold til ansøgninger om revalidering, beskæftigelse og bolig. Som en del af behandlingsplansamtalen gives der opgaver efter behov samt vejledning for at opretholde en misbrugsfri levevis.