Efterværn

Brugere i efterværn deltager i en efterværnsgruppe hver 14. dag, og der tilrettelægges også en individuel efterværnssamtale 2 gange om måneden, hvoraf den ene samtale kan foregå over telefonen.

I henhold til brugerens behov kan efterværnet vare i op til 12 måneder. Forløbet i efterværn kan suppleres med individuel coaching og/eller vejledning. Uafhængigt af efterværnets indhold og de anvendte metoder skal brugeren støttes i:
  • at opretholde en misbrugsfri tilværelse.
  • at opretholde en levevis funderet i egne kerneværdier.
  • at tage ansvar mht. lokalsamfund, familie, uddannelse og arbejdsmarked.