• Statsfængslet i Jyderup

    Statsfængslet i Jyderup

    Den fængselsbaserede misbrugsbehandling tilbydes indsatte mænd i danske fængsler, der har et problem med stoffer, alkohol, piller etc. Derudover er behandlingen også et tilbud til indsatte, der har problemer med gambling og andre former for vanemæssig adfærd.

    Læs mere

Fængselsbehandling

II henhold til kontrakter med Direktoratet for Kriminalforsorgen er Sct. Ols' misbrugsbehandling tilrettelagt i to danske fængsler. Behandlingen er defineret som et Inkluderende Terapeutisk Samfund (ITS) og findes i åbent og halvåbent regi i Statsfængslet i Jyderup. Behandlingen findes også i lukket regi på behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg.

De fængselsbaserede udgaver af denne form for misbrugsbehandling er et tilbud til indsatte mænd i danske fængsler, der har problemer med stoffer, alkohol, piller, gambling og andre former for vanemæssig adfærd.

II denne form for misbrugsbehandling ses mennesker som større end deres misbrug og vejen ind og ud af misbrug som lære- og forandringsprocesser. Behandlingen lægger vægt på at varetage en praksis, som i højst mulig grad installerer brugeren som ekspert og oplevelsen som primær læremester. Dette sker i et forløb, hvor fællesskabet betragtes som en terapeutisk kraft, der kan være stærkt medvirkende til at optimere brugernes læreudbytte. Brugen af fællesskabet som metode er her bygget op omkring begrebet inklusion og en dertilhørende organisering af behandlingens sociale læreprocesser. Som et supplement til brugen af fællesskabet som metode bliver læremetoden coaching brugt som et primært værktøj i arbejdet med at omsætte begrebet inklusion til en effektiv praksis. Andre supplerende metoder i dette behandlingsarbejde er vejledning, gruppeterapi, undervisning, individuel terapi, opgavearbejde og afspændingsmassage.

Sct. Ols' fængselsbehandling er organiseret som en selvstændig juridisk enhed, der er uafhængig af døgnbehandlingen på Bornholm og dagbehandlingen i København. Fængselsbehandlingen varetager en praksis i henhold til samme koncept og samarbejder med disse to misbrugsbehandlinger om kompetenceudvikling, vidensdeling og kvalitetsudvikling.