Fase 1

Den første fase af forløbet, er specielt gearet til de mest typiske problemstillinger, som kan præge brugeren i forløbets begyndelse. Den første fase fokuserer derfor på brugerens fysiske og psykiske stabilisering. Den nyankomne skal falde til på afdelingen og blive tryg ved at være sammen med de andre i fællesskabet. Endvidere fokuseres der på at etablere en samarbejdsalliance, som gør brugeren i stand til at etablere en kunderelation i behandlingen. Overgangen til den næste fase kræver minimum 30 dages afholdenhed og er i øvrigt forbundet med brugerens fysiske og psykiske parathed.

I forløbets første fase er det obligatorisk for brugerne at arbejde med to narrative historiefortællinger om fortidens misbrug af rusmidler. Den ene fortælling er væk-fra-motiverende ved at fokusere på overlevelsesstrategier og misbrugets konsekvenser, mens den anden lægger mere op til at styrke brugerens selvbillede ved at fokusere på misbrugstilværelsens læring og ressourcemobilisering. Derudover arbejder brugerne i denne fase med at fremkalde et såkaldt ”røntgenbillede” af deres psykiske immunitetsforsvar mod at stoppe misbruget af rusmidler. Endvidere bliver der arbejdet med at teste de store antagelser, som genererer denne vanemæssige adfærd og er synliggjort i røngenbilledet.

I tillæg til dette deltager brugerne i den første fase i en motivationsfremkaldende workshop af to dages varighed.