Fase 2

Den anden fase af forløbet fokuserer på at støtte brugeren af denne form for misbrugsbehandling i at gå et skridt videre og vælge en mere dybtgående personlig udvikling, som begynder med en mere grundig stillingtagen til valget af en misbrugsfri levevis. Herunder fokuseres der på deltagelsen i terapeutiske læreaktiviteter forbundet med egen udvikling og ansvaret omkring den omsorgs- og rollemodelfunktion, der knytter sig til vedkommendes status som seniorbruger med nogle dertilhørende privilegier. For at komme videre til næste fase skal brugeren have 90 afholdende dage.

I forløbets anden fase er det obligatorisk for brugerne at arbejde med to narrative historiefortællinger om det igangværende forløb i denne form for misbrugsbehandling. Den ene fortælling handler om brugerens relationer til andre, mens den anden fortælling handler om forløbets værdiafklaring og brugerens relation til sig selv. Derudover arbejder brugerne i denne fase med at fremkalde et såkaldt ”røntgenbillede” af deres psykiske immunitetsforsvar mod at forandre en anden vanemæssig adfærd end brugen af rusmidler. Endvidere bliver der arbejdet med at teste de store antagelser, som genererer den vanemæssige adfærd, som ønskes forandret og er synliggjort i røngenbilledet.

I tillæg til dette deltager brugerne i den anden fase af forløbet i en værdiafklarende workshop af to dages varighed.