Fase 3

Forløbets tredje og sidste fase skal vedligeholde og forstærke den selvudvikling, som er påbegyndt i de foregående faser. Brugerne i denne fase har en funktion som rollemodeller for de nyankomne og har i større grad ansvarsfunktioner i fællesskabet. Denne sidste fase har også et tiltagende fokus på den tid, der følger efter forløbets afslutning. Endvidere er der fokus på de områder i den sociale handleplan, som omfatter bolig, uddannelse, arbejde, relationer m.m. Dette kan indebære hjemmebesøg med introduktion til efterbehandling og støtteapparater for en misbrugsfri tilværelse.

I forløbets tredje fase er det obligatorisk for brugerne at arbejde med to narrative historiefortællinger om fremtiden efter forløbet i misbrugsbehandling. Den ene fortælling tager udgangspunkt i brugerens forestillinger om, hvordan en fremtid med fortsat misbrug (og kriminalitet) vil blive. Den anden fortælling tager udgangspunkt i brugerens forestillinger om, hvordan en fremtid uden misbrug (og kriminalitet) vil blive. Derudover arbejder brugerne i denne fase med at fremkalde et såkaldt ”røntgenbillede” af deres psykiske immunitetsforsvar mod at forandre en vanemæssig adfærd, der ønskes forandret og ikke allerede er afdækket i de to foregående faser. Endvidere bliver der arbejdet med at teste de store antagelser, som genererer den vanemæssige adfærd, som ønskes forandret og er synliggjort i røngenbilledet.

I tillæg til dette deltager brugerne i den tredje fase af forløbet i en to dages workshop om selvregulering og autonomi.