Til kommuner

I forhold til denne fængselsbaserede misbrugsbehandling henledes kommunernes opmærksomhed på muligheden for at medvirke til, at borgere med et erkendt misbrugsproblem og en kommende afsoning liggende foran sig kan påbegynde og/eller gennemføre døgndelen af et samlet behandlingsforløb på behandlingsafdelingen i Statsfængslet i Jyderup. Det kræver ingen kommunal visitation og heller ingen kommunal dækning af opholdsbetalingen. Som følge af interne visitationsprocedurer og en sandsynlig venteliste bør misbrugscenteret sørge for at rette tidligst mulig kontakt til behandlingsafdelingens socialrådgiver, som kan iværksætte afdelingens interne visitationsprocedure.