Jyderup personale

Sct. Ols' personale gennemfører alle terapeutiske behandlingsaktiviteter på afdelingen i tidsrummet 08.00-16.30 på hverdage. Fængselsfunktionærerne indgår som en del af det samlede behandlerteam og varetager alle miljøterapeutiske funktioner på afdelingen om aftenerne og i weekenderne. De deltager sammen med Sct. Ols' behandlere i supervision, temadage, kurser mm. Fængselspersonalet bliver i højest mulig grad inddraget i behandlingsarbejdet, herunder at deltage i behandlingsplan-møder, brugergennemgange o.l. På samme måde inddrages Sct. Ols' behandlerteam i relevante anliggender vedr. tilrettelæggelse af brugerens afsonings- og udslusningsforløb.

Behandlingsafdeling (fase 1 - 2) i Statsfængslet i Jyderup
Justitsminister Lene Espersen deltog ved den officielle åbning af behandlingsafdelingen den 2. februar 2004. Her ses hun sammen med fængselets ledelse og Sct. Ols' behandlingspersonale

Personalet på behandlingsafdelingen består af fængselspersonale og behandlerpersonale ansat af Sct. Ols' fængselsbehandling. De to grupper udgør det samlede behandlerteam med hver deres kompetenceområder. Der er et tæt samarbejde mellem terapeuter, fængselsfunktionærer og det øvrige personale. Samarbejdet i behandlerteamet er baseret på ligeværdighed og gensidig respekt for de respektive fagområder.

    Statsfængslets personale på behandlingsafdelingen:
  • 1 afdelingsleder
  • 1 socialrådgiver
  • 1 køkkenmedarbejder
  • 1 sygeplejerske (1/3 tid)
  • 1 sekretær 1/2 tid
  • 16 fængselsfunktionærer

Behandlingsafdelingens socialrådgiver og fængselsfunktionæren står for kontakten til amter og kommuner. Herunder hjælp i forbindelse med ansøgninger om bevilling til tøj, tandlægebehandling, revalidering og evt. ansøgninger om alternativ afsoning under §78 etc.