Nyborg personale

Sct. Ols' personale gennemfører alle terapeutiske behandlingsaktiviteter på afdelingen i tidsrummet 08.00-16.30 på hverdage. Fængselsfunktionærerne indgår som en del af det samlede behandlerteam og varetager alle miljøterapeutiske funktioner på afdelingen om aftenerne og i weekenderne. De deltager sammen med Sct. Ols' behandlere i supervision, temadage, kurser mm. Fængselspersonalet bliver i højst mulig grad inddraget i behandlingsarbejdet, herunder at deltage i behandlingsplan-møder, brugergennemgange o.l. På samme måde inddrages Sct. Ols' behandlerteam i relevante anliggender vedr. tilrettelæggelse af brugerens afsonings- og udslusningsforløb.

Personalet på behandlingsafdelingen SØ består af fængselspersonale og Sct. Ols behandlerpersonale. De to grupper udgør et samlet behandlerteam med hver deres kompetenceområder. Der er et tæt samarbejde mellem terapeuter, fængselsfunktionærer og det øvrige personale. Samarbejdet i behandlerteamet er baseret på ligeværdighed og gensidig respekt for de respektive fagområder.

  Sct. Ols - personale på behandlingsafdelingen:
 • 1 faglig og ansvarlig leder (1 dag pr. uge)
 • 1 teamleder
 • 1 behandler
 • 1 behandlingsassistent
 • 1 fast tilknyttet psykoterapeut (1 dag hver 14. dag)
 • 1 fast tilknyttet massør (1 dag pr. uge)
  Statsfængslet i Nyborg - personale på behandlingsafdelingen:
 • 1 afdelingsleder
 • 6 faste fængselsfunktionærer (og to uddannelsesstillinger)
 • 1 socialrådgiver (som også varetager andre opgaver)
 • 1 sekretær (som også varetager andre opgaver)
 • Der er også tilknyttet præst, psykiater, læge og sygeplejerske 

Behandlingsafdelingens socialrådgiver og fængselsfunktionæren står for kontakten til amter og kommuner. Herunder hjælp i forbindelse med ansøgninger om bevilling til tøj, tandlægebehandling, revalidering og evt. ansøgninger om alternativ afsoning under §78 etc.