Tor Harstrup
Tor Harstrup
Sct. Ols' direktør
Se CV
Thomas Krøger
Thomas Krøger
Behandlingschef
Se CV
Claus Christiansen
Claus Christiansen
Sct. Ols' læge
Se CV
Merete Poulsen
Merete Poulsen
Sct. Ols' administrator
Se CV
Heidi Vikkelsø
Heidi Vikkelsø
Teamleder for Olsker
Se CV
Charlotte Hertel
Charlotte Hertel
Sct. Ols' psykiater
Se CV