Priser

Opholdsbetalingen inkluderer udgift til brugerens rejse til og fra Bornholm. For brugere i længerevarende forløb er der på samme måde inkluderet et tilsynsbesøg hver anden måned (t/r med fly) i opholdsbetalingen. Dette gælder misbrugskonsulenter, sagsbehandlere og andre offentlige medarbejdere, som er involveret i brugerens forløb.
    Døgnforløbet priser er som følger:
  • Afgiftning: kr. 40.777.- pr måned
  • Primærbehandling: kr. 40.777.- pr måned

Dersom et forløb afbrydes inden for de første 30 dage, beregnes et gebyr på kr. 2.500.- til dækning af administration og rejseomkostninger (derefter faktureres gebyr til og med den dag brugeren udskrives af Sct. Ols' døgnbehandling).