Priser

De forskellige typer forløb er i tråd med principperne for at henvise til behandlingstilbud, således at brugerne med størst belastning og behov skal have flest ydelser og dem, der har mindre behov, skal have færre ydelser. Behandlingens indhold og intensitet skal med andre ord tilpasses brugernes behov, hvilket er i tråd med en inkluderende tænkning. Når brugeren ikke profiterer som ventet af et behandlingstilbud, kan han/hun visiteres til et mere intensivt behandlingstilbud.
    Priserne for de forskellige typer forløb er som følger:
  • Dagbehandling: kr. 20.182,- pr. måned
  • Ambulant efterrbehandling: kr. 10.091,- pr måned
  • Efterværn: kr. 5.651,- pr måned
  • Botilbud i stoffrit bofællesskab m/tilsyn: kr. 12.665,- pr måned

At definere og prisfastsætte de forskellige forløb i henhold til brugernes behov giver god mening samtidig med, at den stiller krav til misbrugsbehandling om at tilpasse behandlingens indhold og intensitet til brugernes forløbsudvikling.