Behandlingsafdelingen i Statsfængslet i Jyderup

Misbrugsbehandlingen på behandlingsafdelingen i Statsfængslet i Jyderup startede i 2004, hvor der første gang blev indgået en fire år lang kontrakt med Direktoratet for Kriminalforsorgen. Denne fængselsbaserede behandling blev første gang akkrediteret i år 2006 og var dengang det første program i Kriminalforsorgens regi, som opnåede status som akkrediteret. I denne første akkrediteringsansøgning blev denne form for misbrugsbehandling for første gang defineret som et Inkluderende Terapeutisk Samfund (ITS). Efterfølgende er behandlingskonceptet yderligere uddybet og forklaret i tre fagbøger, hvoraf to blev udgivet i 2010, mens den tredje er tilnærmeslesvis færdigskrevet og udgives i august 2015.

Denne fængselsbaserede misbrugsbehandling et tilbud til indsatte mænd i danske fængsler, der har et problem med stoffer, alkohol, piller etc. Derudover er behandlingen også et tilbud til indsatte, der har problemer med gambling. Behandlingsafdelingen består af to miljøafskærmede behandlingsenheder med plads til henholdsvis 24 og 13 indsatte brugere. De to enheder er en hhv. åben og halvåben fængselsafdeling beliggende adskilt fra det øvrige fængsel.

Behandlingen er netværksorienteret og faciliterer lære- og forandringsarbejde i den første og mest sårbare overgang til en tilværelse uden misbrug og kriminalitet. Målet er at hjælpe brugerne over til en meningsfuld tilværelse, der indeholder glæde og livskvalitet uden brug af rusmidler. Behandlingens grundprincipper er baseret på hjælp til selvhjælp med henblik på, at brugeren selv skal tage ansvaret for at skabe et liv med mening og indhold. Forløbene tilrettelægges individuelt under hensyntagen til længden af den enkeltes afsoning. Behandlingsafdelingen tilrettelægger dog ikke behandlingsforløb af kortere varighed end 30 dage. Brugen af fællesskabet som metode er her bygget op omkring begrebet inklusion og en dertilhørende organisering af behandlingens sociale læreprocesser. Som et supplement til dette er læremetoden coaching et primært værktøj i arbejdet med at omsætte begrebet inklusion til praksis. Andre supplerende metoder i behandlingsarbejdet er vejledning, gruppeterapi, undervisning, psykoterapi, opgavearbejde og afspændingsmassage.