Brugerinformation

Formålet med forløbet på behandlingsafdelingen i Statsfængslet i Jyderup handler om din tilegnelse af måder og metoder til at lade være med at indtage de samme rusmidler, som du tidligere fandt måder og metoder til at skaffe flere af og indtage i tilværelsen som misbruger. Den basale forudsætning for at skabe det ønskede læreudbytte i denne form for misbrugsbehandling er et trygt og misbrugsfrit behandlingsmiljø. Personalet har dog ingen illusioner om at varetage denne opgave uden at have etableret en bæredygtig samarbejdsalliance med dig og de andre brugere.

Trods nogle brugeres forbehold mod at tage ansvar, har vi gode erfaringer med at samarbejde med dem om at holde afdelingen stoffri. For at støtte dig i at blive afklaret vil vi bede dig lytte til en lydfil, som kan downloades herunder i MP3 format - eller læses som en følgeskrivelse i PDF format. Når du har læst eller lyttet til følgeskrivelsen, vil vi også bede dig om at udfylde et brugerinterview og læse behandlingsaftalen, som begge kan downloades herunder.