Rammer

Behandlingen på behandlingsafdelingen er inddelt i tre faser, hvoraf de to første faser foregår i en bygning med plads til 24 brugere fordelt på to separate værelsesfløje med plads til 12 personer i hver. Den ene fløj huser primærbehandlingens fase 1 som indsluser og introducerer de nyankomne brugere til behandlingen. Her er brugerne de første 30-60 dage af forløbet, hvor der også tilrettelægges medicinsk nedtrapning for dem, der behøver det. Den anden fløj huser primærbehandlingens fase 2, som omfatter de næste 30-60 dage af det samlede forløb. Derudover huser en anden bygning en fløj med primærbehandlingens fase 3, der også varetager udslusningen og har plads til 13 brugere.

På behandlingsafdelingen lægges der stor vægt på at opretholde nogle tryghedsskabende terapeutiske rammer, som primært består af nogle spilleregler og et dagsprogram med skemalagte programpunkter, som afvikles hver dag fra morgen til aften. Programmet er stort set ens fra mandag til fredag, mens det er anderledes i weekenderne, hvor det starter senere og giver mere tid til egen disposition. Nogle af punkterne i dagsprogrammet er altid de samme, mens andre aktiviteter er programsat på en eller flere faste ugedage. Programmet for de enkelte ugedage er skitseret i et ugeskema, som viser alle ugens skemalagte aktiviteter (og dækker alle ugens syv dage). Disse programpunkter afvikles som udgangspunkt også på skæve helligdage, men bliver typisk redigeret ved særlige højtider, som jul og påske. På dage, hvor der arrangeres workshops eller andre fælles aktiviteter, bliver dagsprogrammet helt eller delvist annulleret eller ændret.

Dagsprogrammet fra mandag til fredag ser nogenlunde sådan ud:

 •      07.00                Vækning og udlåsning
 •      07.30 – 08.00  Morgenmad
 •      08.00 – 08.30  Ansvarsområder
 •      08.30 – 09.30  Egen tid/opgavearbejde
 •      09.30 – 10.00  Morgensamling
 •      10.30 – 12.00  Gruppearbejde
 •      12.00 – 13.30  Middagsmad
 •      13.30 – 14.00  Undervisningsoplæg
 •      14.00 – 17.30  Sportshallen, købmand og andet
 •      17.30                Aftensmad
 •      19.30 – 20.00  Aftensamling
 •      21.30                Aflåsning

 • I forhold til nogle af disse programpunkter har brugerne medbestemmelse i forhold til ydelsernes form, og hvilke aktiviteter de deltager i. Brugeren er også med til at vælge formen i nogle af de individuelle ydelser, som supplerer dagsprogrammet. Eksempelvis om den ugentlige behandlingsplansamtale skal vægte vejledning frem for coaching eller være mere terapeutisk orienteret. Efter forløbet på behandlingsafdelingen SØ overgår de fleste af brugere til fortsat afsoning på stoffrie afdelinger eller løsladelse og forskellige former for efterbehandling og stoffrie støtteapparater.