Behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg

Sct. Ols fængselsbehandling fik i september 2010 opgaven med at varetage den fængselsbaserede misbrugsbehandling på behandlingsafdelingen SØ i Statsfængslet i Nyborg, hvorefter behandlingen startede den 1. januar 2011. Statsfængslet og Direktoratet for Kriminalforsorgen tog derved en beslutning om at satse på denne form for fængselsbaseret misbrugsbehandling i et lukket fængselsregi. Behandlingsafdelingen SØ ligger adskilt fra det øvrige fængsel og er et tilbud til indsatte mænd i danske fængsler, der har et problem med stoffer, alkohol, piller etc. Derudover er behandlingen også et tilbud til mandlige indsatte, der har problemer med gambling. I henhold til kontrakten, som løber fire år ad gangen, bliver behandlingen tilrettelagt på en miljøafskærmet behandlingsenhed med plads til 12 indsatte brugere.

Misbrugsbehandlingen på behandlingsafdelingen SØ er defineret som et Inkluderende Terapeutisk Samfund (ITS), som faciliterer brugernes overgang til en tilværelse uden misbrug og kriminalitet. Vejen ind og ud af misbrug bliver her set som læreprocesser, hvor vejen ind opstår gennem illusioner om behovstilfredsstillelse, som afdækkes for at bane vejen ud. Denne form for misbrugsbehandling er i høj grad baseret på behandlernes evne til at etablere og opretholde samarbejdsalliancer med brugerne, for derigennem at skabe udbytte. Opmærksomheden på samarbejdet bliver også vægtet i forhold til fængslets øvrige personale og andre involverede parter – internt i fængslet og eksternt i omverdenen.

Vejen ud af misbrug og anden vanemæssig adfærd bliver her tilrettelagt ved at træne brugernes refleksions- og relationsformåen. Det reflekterende afdækker misbrugets illusioner om behovstilfredsstillelse, mens det relationelle gør brugerne i stand til at få dækket deres følelses- og intimitetsbehov ved at indgå i bedre relationer til sig selv og andre. Træningen af disse levefærdigheder gør på den ene side brugerne bedre til at begå sig socialt og afdække misbrugets illusioner om behovstilfredsstillelse, mens det på den anden side gør dem parate til den efterfølgende socialisering.

Forløbet i denne form for misbrugsbehandling stiller krav til brugerne om at deltage aktivt i dagsprogrammets skemalagte lære- og forandringsaktiviteter og følge de gældende spilleregler. Som en del af dette bliver der også stillet krav til brugerne om at tage deres del af ansvaret for, at der er en god omgangstone og et misbrugsfrit behandlingsmiljø. Fra starten af forløbet bliver de nyankomne bedt om at tage stilling til deres dybereliggende værdier, og hvorvidt de i forløbets tidsbegrænsede periode kan tilslutte sig den ideologi, der vejleder praksis på behandlingsafdelingen SØ.