Rammer

Behandlingsafdelingen SØ er fordelt på to etager i en bygning, som ligger miljøafskærmet og adskilt fra fængslets hovedbygning og de almindelige afsoningsafdelinger. Stuetagen indeholder brugernes værelsegang, et større betjentkontor samt et køkken og et dertilhørende spiselokale. På første sal er der en fjernsynsstue, et motionsrum, to store rum for gruppeterapi og undervisning samt kontorer for behandlerpersonalet og afdelingens socialrådgiver.

Forløbet er opdelt i tre faser, som har forskellige formål, som giver hver fase en egen indholdsorientering. Til trods for en afdeling med kun 12 brugere er der her valgt en faseinddeling, som ikke kræver fysisk opdeling og heller ikke styrer sammensætningen af terapigrupper og andre lærefora. De tre faser er defineret som fase 1, fase 2 og fase 3.

På behandlingsafdelingen SØ lægges der stor vægt på at opretholde nogle tryghedsskabende terapeutiske rammer, som primært består af nogle klare spilleregler og et dagsprogram med skemalagte programpunkter, som afvikles hver dag fra morgen til aften. Programmet er stort set ens fra mandag til fredag, mens det er anderledes i weekenderne, hvor det starter senere og giver mere tid til egen disposition. Nogle af punkterne i dagsprogrammet er altid de samme, mens andre aktiviteter er programsat på en eller flere faste ugedage. Programmet for de enkelte ugedage er skitseret i et ugeskema, som viser alle ugens skemalagte aktiviteter (og dækker alle ugens syv dage). Disse programpunkter afvikles som udgangspunkt også på skæve helligdage, men bliver typisk redigeret ved særlige højtider, som jul og påske. På dage, hvor der arrangeres workshops eller andre fællesaktiviteter, bliver dagsprogrammet helt eller delvist annulleret eller ændret.

Dagsprogrammet fra mandag til fredag ser nogenlunde sådan ud:

  •      07.00                Vækning og udlåsning
  •      07.30 – 08.00  Morgenmad
  •      08.00 – 08.30  Ansvarsområder
  •      08.30 – 09.30  Egen tid/opgavearbejde
  •      09.30 – 10.00  Morgensamling
  •      10.30 – 12.00  Gruppearbejde
  •      12.00 – 13.30  Middagsmad
  •      13.30 – 14.00  Undervisningsoplæg
  •      14.00 – 17.30  Sportshallen, købmand og andet
  •      17.30                Aftensmad
  •      19.30 – 20.00  Aftensamling
  •      21.30                Aflåsning

  • I forhold til nogle af disse programpunkter har brugerne medbestemmelse i forhold til ydelsernes form, og hvilke aktiviteter de deltager i. Brugeren er også med til at vælge formen i nogle af de individuelle ydelser, som supplerer dagsprogrammet. Eksempelvis om den ugentlige behandlingsplansamtale skal vægte vejledning frem for coaching eller være mere terapeutisk orienteret. Efter forløbet på behandlingsafdelingen SØ overgår de fleste af brugere til fortsat afsoning på stoffrie afdelinger eller løsladelse og forskellige former for efterbehandling og stoffrie støtteapparater.