Til kommuner

Mandag den 14. maj 2012 åbnede Sct. Ols Dagbehandling på Strøget i hjertet af København. Dagbehandlingen er organiseret som en søsterfond til Sct. Ols – et vendepunkt på Bornholm. Det var derfor den samme bestyrelse, som stiftede "Sct. Ols Dagbehandling", og der er også indgået en administrationsaftale med moderfonden på Bornholm.

Dagbehandlingens samarbejde med kommunernes misbrugscentre er baseret på de samme inkluderende praksisprincipper, som der vægtes i samarbejdet med behandlingens brugere. De primære af disse principper er delagtiggørelse, ligeværdighed, medbestemmelse og transparens, hvoraf sidstnævnte betyder, at alle behandlingsmæssige forhold skal kunne synliggøres. Eksempelvis gennem tilsynsbesøg og statusskrivelser, som ikke bare skal rapporterer brugernes fremskridt, men også behandlingsmæssige udfordringer, fejlvurderinger og mislykkede hjælpetiltag m.m.

Samarbejdet med brugerne ses her som afgørende for at skabe udbytte af en hvilken som helst metode, og samarbejdet med misbrugscentrene ses ligeledes som en forudsætning for at optimere udbyttet af et samlet forløb. I henhold til tilslutningen til et inkluderende praksisideal skal dette samlede forløb i højest mulig grad tilpasses til den enkelte brugers behov og udfordringer. Denne tilpasning er ikke bare vigtig i en mere lineær forløbsudvikling, hvor brugeren fra starten lykkes med at fastholde et misbrugsfri tilværelse, og belastningsgraden aftager. Det er mindst lige så vigtigt i en mere cirkulær forløbsudvikling, hvor brugeren falder tilbage til misbruget eller anden vanemæssig adfærd. Endvidere når der undervejs i forløbet opstår psykiatriske problemstillinger, som tidligere har været medicineret af misbruget.