Til kommuner

Sct. Ols' misbrugsbehandling på Bornholm har siden opstarten i 1998 været et døgntilbud til voksne misbrugere over 18 år, og har derfor lang erfaring med at facilitere denne gruppes lære- og forandringsprocesser i den første og mest sårbare overgang til en tilværelse uden stoffer, alkohol, piller etc. Det er ofte sagt, at problemet for en misbruger ikke er at stoppe misbruget, men at opretholde en misbrugsfri tilværelse. Forløbets første fase kan ikke desto mindre indbefatte en periode med medicinsk nedtrapning. Brugerne får derefter hjælp til at tilegne sig værktøjer til at opretholde en misbrugsfri levevis.

Institutionens samarbejde med kommunernes misbrugscentre er baseret på de samme inkluderende praksisprincipper, som der vægtes i samarbejdet med behandlingens brugere. Samarbejdsalliancen ses som afgørende for at skabe udbytte af en hvilken som helst metode, og samarbejdet med misbrugscentrene betragtes på tilsvarende måde som en forudsætning for at optimere udbyttet af et samlet forløb. Behandlingens inkluderende praksisprincipper er delagtiggørelse, ligeværdighed og medbestemmelse, som også er vejledende principper i samarbejdet med kommunerne.

I dette samarbejde med kommunerne er transparens et andet vejledende ideal, som betyder, at alle behandlingsmæssige forhold skal kunne synliggøres. Eksempelvis gennem tilsynsbesøg og statusskrivelser, som ikke bare skal rapportere brugernes fremskridt, men også behandlingsmæssige udfordringer, fejlvurderinger og mislykkede hjælpetiltag m.m.

I den indledende fase af forløbet skal mange brugere først hjælpes til at komme fysisk på fode, og hvad det angår, har institutionen en læge, som tilrettelægger medicinske afgiftningsforløb. Brugeren følger hver dag et dagsprogram med skemalagte aktiviteter bestående af morgensamling, gruppearbejde, undervisning og afsluttende fællessamling m.m. Institutionen har også en socialrådgiver, som hjælper brugerne i forhold til uddannelse, arbejdstræning, boligforhold og forskellige ansøgninger til det offentlige. Eksempelvis ansøgninger om revalidering, fleksjob og jobtilskud m.m.

Statusbreve:
Sct. Ols' døgnbehandling rapporterer om brugernes forløb i statusskrivelser, som fremsendes kommunernes misbrugscentre (og andre kommunale parter, når misbrugscentret beder om det).
    Der fremsendes skriftelige rapporter og statusskrivelser jf. disse punkter:
  • Opstartsbrev ved ankomst.
  • Statusbrev og forslag til social handleplan (efter de første 8 uger).
  • Ellers fremsendes status hver anden måned og i forbindelse med tilsynsbesøg.
  • Slutrapport/slutstatus i forbindelse med udskrivningen.

Fra Sct. Ols' side er der et vedvarende fokus på at træne personalet i at udarbejde neutrale statusskrivelser i henhold til behandlingsplanen fra visiterende myndighed og brugernes forløbsudvikling hen imod behandlingens rammemål.