• Image 01

  Inkluderende Terapeutisk Samfund

  BRUGEN AF FÆLLESKABET SOM METODE I DET REFLEKSIVT MODERNE

  • En læringsorienteret behandlingsmodel for mennesker, der har udviklet et afhængighedsforhold til rusmidler
  • Skrevet af Tor Harstrup
  • Udgivet af forlaget Innovativa i december 2010
  • ISBN 978-87-993843-0-3, © Innovativa ApS.

  Læs mere
 • Image 02

  Coaching i misbrugsbehandling

  AT COACHE MENNESKER UD AF DERES AFHÆNGIGHEDSFORHOLD TIL RUSMIDLER

  • En tilgang til at omsætte begrebet inklusion til praksis
  • Skrevet af Tor Harstrup
  • Udgivet af forlaget Innovativa i december 2010
  • ISBN 978-87-993843-1-0, © Innovativa ApS.

  Læs mere
 • Image 03

  Rammemål og praksis i det
  Inkluderende Terapeutiske Samfund

  EN MISBRUGSBEHANDLING MED FOKUS PÅ DYBDELÆRING OG LEDERSKAB I EGET LIV

  • At skabe bevægelse hen i mod afholdenhed, refleksionsformåen og relationsformåen
  • Skrevet af Tor Harstrup
  • Udgives af forlaget i 2018
  • © Innovativa ApS.

  Læs mere
 • Image 01 Fagbog 1
 • Image 02 Fagbog 2
 • Image 03 Fagbog 3

Fagbøger

De tre bøger uddyber og forklarer den misbrugsbehandling, der første gang blev defineret som et Inkluderende Terapeutisk Samfund (ITS) i forbindelse med en ansøgning om akkreditering af en fængselsbaseret praksis i 2006.

Den første bog uddyber og forklarer behandlingens ideologi og baggrund såvel som betydningen af at opretholde nogle tryghedsskabende terapeutiske rammer. Endvidere det læreperspektiv, hvor vejen ind og ud af misbrug bliver tematiseret og begrebsliggjort som læreprocesser. I lyset af vor tids samfundskontekstuelle påvirkninger argumenterer bogen også for tre overordnede rammemål, som er realkompetencer for brugernes efterfølgende socialisering i storsamfundet.

Den anden bog uddyber og forklarer læremetoden coaching, og hvordan metoden bliver brugt i denne form for misbrugsbehandling. Herunder også, hvordan brugen af denne metode installerer brugeren som ekspert og oplevelsen som læremester. Endvidere hvordan behandleren i en rollefunktion som coach ser brugerne som personer med et potentiale til at være naturlige, ressourcefulde, kreative og hele. Bogen omhandler den individuelle coaching såvel som det gruppebaserede arbejde, hvor fællesskabet og dets forskellige grupperinger coaches som relationssystemer.

Den tredje bog, som udgives medio 2018, lægger ud med tre kapitler, som uddyber og forklarer rammemålene afholdenhed, refleksionsformåen og relationsformåen. Dette efterfølges af fem kapitler, som præsenterer behandlingens lærestrategi og tre dertilhørende arbejdstemaer (værdiafklaring, immunitet mod forandring og narrative historiefortællinger) for at skabe bevægelse hen imod rammemålene. Derefter følger sidste del af bogen, som omhandler evidens og dokumentation. I forhold til evidensdelen er der et kapitel med et sammendrag af en intern videnpilot undersøgelsesrapport. Endvidere et kapitel med basisviden om hjernen og et kapitel med en udlægning af, hvordan man ud fra vor tids neurovidenskab kan sige noget om, hvorfor det er så svært at forandre vanemæssig adfærd. I forhold til dokumentationsdelen er der et kapitel, som viser, hvordan man i den fængselsbaserede version af denne misbrugsbehandling arbejder med måling og dokumentation af gennemførelse, brugertilfredshed og målopfyldelse.

Bogbestilling
Jeg ønsker at bestille følgende bøger:
500 tegn venstre
Leveringsadresse:
Faktureringsadresse (hvis anden):