Ideologien

​Behandlingen er tilsluttet et inkluderende praksisideal, som i sig selv repræsenterer en frigørelse fra en diagnosticerende tænkning til en mere normaliserende og social anskuelsesvinkel. Med inklusion som vejledende praksisideal skifter perspektivet fra at anskue brugere med særlige behov som behæftede med fejl og mangler, der skal kompenseres for og rettes op på, til at fokusere på behandlingens tilpasningsevne.

Behandlingsarbejdet tager udgangspunkt i en holistisk anskuelse af brugernes problemer og potentiale for personlig udvikling og vækst. Grundprincipperne er baseret på hjælp til selvhjælp, hvor brugerne tager ansvar for at skabe et liv med mening og indhold.

Speciale områder:

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

Behandlingsafdelingen i Jyderup
Søbæksparken 136,
4450 Jyderup, Danmark

Behandlingsafdelingen i Nyborg
Vindingvej 36,
5800 Nyborg, Danmark

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm
Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23
​E-mail: behandling@sct-ols.dk

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm
Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07
​E-mail: behandling@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K
Tlf.: 33 73 17 18
​E-mail: behandling@sct-ols.dk