Fagbøger​

De tre bøger uddyber og forklarer den misbrugsbehandling, der første gang blev defineret som et Inkluderende Terapeutisk Samfund (ITS) i forbindelse med en ansøgning om akkreditering af en fængselsbaseret praksis i 2006.

Den første bog uddyber og forklarer behandlingens ideologi og baggrund såvel som betydningen af at opretholde nogle tryghedsskabende terapeutiske rammer. Endvidere det læreperspektiv, hvor vejen ind og ud af misbrug bliver tematiseret og begrebsliggjort som læreprocesser. I lyset af vor tids samfundskontekstuelle påvirkninger argumenterer bogen også for tre overordnede rammemål, som er realkompetencer for brugernes efterfølgende socialisering i storsamfundet.

Den anden bog uddyber og forklarer læremetoden coaching, og hvordan metoden bliver brugt i denne form for misbrugsbehandling. Herunder også, hvordan brugen af denne metode installerer brugeren som ekspert og oplevelsen som læremester.​

Endvidere hvordan behandleren i en rollefunktion som coach ser brugerne som personer med et potentiale til at være naturlige, ressourcefulde, kreative og hele.

Bogen omhandler den individuelle coaching såvel som det gruppebaserede arbejde, hvor fællesskabet og dets forskellige grupperinger coaches som relationssystemer.

Den tredje bog, som forventes udgivet ultimo 2019, er opdelt i tre dele, hvoraf første del beskriver tre overordnede rammemål og hvordan de kan observeres i brugernes forløbsudvikling. Publikationens anden del indledes med et kapitel om ITS-behandlingens lærestrategi, efterfulgt af fire kapitler om fire behandlingskomponenter, der i henhold til lærestrategien skaber bevægelse hen imod rammemålene. Disse komponenter er brugen af fællesskabet som metode og arbejdstemaerne værdiafklaring, immunitet mod forandring og narrative historiefortællinger.

Publikationens tredje del indledes med to kapitler om hjernens vej ind i og ud af misbrug og kobler dette neurologiske materiale op mod rammemålene, lærestrategien og komponenterne. Publikationen indeholder også et appendiks om organisatorisk aktionsforskningsprojekt i denne form for misbrugsbehandling, et sammendrag af en videnpilot undersøgelsesrapport og et appendiks om arbejdet med at måle og dokumentere den tilsigtede forløbsudvikling.​​

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk