Efterbehandling

Den ambulante efterbehandling varer i 30-120 dage og består af to ugentlige gruppemøder og en ugentlig behandlingsplansamtale med en af stedets misbrugsbehandlere. Gruppemøderne foregår mandag og torsdag om eftermiddagen kl. 17.00-18.15, mens den individuelle behandlingsplansamtale bliver planlagt i forhold til brugerens beskæftigelse. I henhold til indgåede aftaler kommer brugeren uden for arbejdstid i dag- og/eller aftentimerne.​

Som en del af den ambulante efterbehandling er brugeren i fortsat kontakt med stedets socialrådgiver, som følger op på iværksatte tiltag. Eksempelvis i forhold til ansøgninger om revalidering, beskæftigelse og bolig. Som en del af behandlingsplansamtalen gives der opgaver efter behov samt vejledning for at opretholde en misbrugsfri levevis.

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk