Ydelser​

​Internt på stedet er ydelserne afgiftning, primærbehandling, tilbagefaldsbehandling, udslusning, gravidebehandling og familiebehandling.

Til arbejdet med brugernes lære- og forandringsprocesser er ydelserne coaching, vejledning, undervisning, gruppeterapi, psykoterapi, afspændingsmassage og NADA-akupunktur. I forhold til brugernes psykiske og fysiske samt helbredstilstand er der fast tilknyttet en psykiater og en læge. Lægen står for al ordination af medicin.

Psykiateren varetager udredninger, medicinering og samtaler. Psykiater er en supplerende ydelse, som kræver særskilt bevilling.​

​Eksternt på øen er der adgang til de samme ydelser som i det øvrige Danmark. Eksempelvis tandlæge, fysioterapeut, kiropraktor, jordemoder og sundhedsplejerske. Disse ydelser bliver kun iværksat med tilsagn fra brugerens hjemkommune, samt hvis de ud fra et lægeligt og behandlingsmæssigt synspunkt skønnes at være nødvendige.

Det kan eksempelvis være tandbehandling, som er meget benyttet, eller fysioterapeut og kiropraktor som sker mere sjældent.​

Sct. Ols afdeling ​Randkløve

Sct. Ols afdeling Olsker

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk