Dagbehandling​

I lighed med døgnbehandlingen på Bornholm er også Sct. Ols Dagbehandling defineret som et Inkluderende Terapeutisk Samfund, der ser mennesker som større end deres misbrug og vejen ind og ud af misbrug som lære- og forandringsprocesser. Døgnbehandlingen og dagbehandlingen er organiseret som selvejende institutioner, der er kontrolleret af den samme bestyrelse og samarbejder om kompetenceudvikling, vidensdeling og kvalitetsudvikling.

Driften af dagbehandlingen i København er primært motiveret af et ønske om at kunne øge udbyttet ved at varetage et samlet forløb, som går målrettet efter at bane vejen ud af misbrug ved at udvikle realkompetencer for socialisering, som også udvikler evnen til at varetage en form for selvregulering, hvor brugerne ser misbrugets illusioner om behovstilfredsstillelse og tager et mere værdibetonet lederskab i eget liv.​

De dertilhørende læreprocesser udvikler en personlig autonomi, der er funderet i egne kerneværdier, snarere end misbrugets overbevisninger og leveregler.

Dagbehandlingen ligger på Strøget i København og er et tilbud til voksne, som kan følge et ambulant forløb uden at indtage rusmidler. Stedet huser også efterbehandling for dem, som kommer hjem fra døgnbehandling. Endvidere tilrettelægges efterværn for dem, der behøver yderligere opfølgning efter forløbene i dagbehandling og efterbehandling.

Til dagbehandlingen er der også et botilbud med plads til tre brugere.​

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk