Efterværn

Brugere i efterværn deltager i en efterværnsgruppe hver 14. dag, og der tilrettelægges også en individuel efterværnssamtale 2 gange om måneden, hvoraf den ene samtale kan foregå over telefonen.​

I henhold til brugerens behov kan efterværnet vare i op til 12 måneder. Forløbet i efterværn kan suppleres med individuel coaching og/eller vejledning.

Uafhængigt af efterværnets indhold og de anvendte metoder skal brugeren støttes i:

  • at opretholde en misbrugsfri tilværelse.
  • at opretholde en levevis funderet i egne kerneværdier.
  • at tage ansvar mht. lokalsamfund, familie, uddannelse og arbejdsmarked.

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk