Inkluderende Terapeutisk Samfund

​BRUGEN AF FÆLLESKABET SOM METODE I DET REFLEKSIVT MODERNE​​

  • En læringsorienteret behandlingsmodel for mennesker, der har udviklet et afhængighedsforhold til rusmidler
  • Udgivet af forlaget i december 2010. ISBN 978-87-993843-0-3, © Innovativa ApS
  • Forfattet af Tor Harstrup

Tor Harstrup har fået den glimrende idé at anskue forløbene ind i og ud af misbrug som læreprocesser. Derved får han stillet en række tilgange og forståelser til rådighed - som f.eks. Jack Mezirows meget gennemarbejdede teori om transformativ læring - der i høj grad kan supplere og nuancere andre mere terapeutiske tilgange til området.

Knud Illeris, professor i livslang læring​

Som igangsætter og leder af behandlende institutioner er forfatteren en velkendt aktør inden for området stofmisbrugsbehandling i Danmark. I dagligdagen er han leder af Sct. Ols’ behandling, som er det Inkluderende Terapeutiske Samfunds moderinstitution. Dette var også den første misbrugsbehandling, som systematisk begyndte at implementere læremetoden coaching i arbejdet med at hjælpe hårdt belastede stofmisbrugere igennem den første og mest sårbare overgang til stof frihed.​

Med bogen om det Inkluderende Terapeutiske Samfund præsenteres teorien bag en innovativ tilgang til behandling af mennesker, der har udviklet et afhængighedsforhold til rusmidler.

Foruden introduktionen til et teoribillede, som viser en ny og mere tidssvarende behandling, giver bogen et bredt overblik over forskellige former for stofmisbrugsbehandling såvel som en kritisk perspektivering af dette domænespecifikke område i Danmark.

Bogen refererer til et bredt spektrum af aktuelle teorier og læringsteoretiske emner, som gør den til et oplagt valg for pædagoger og andre faggrupper.

Det Inkluderende Terapeutiske Samfund er en ny tilgang til misbrugsbehandling med et større udbyttepotentiale end de eksisterende modeller.

Tor Harstrup har en masteruddannelse i ledelses- og organisationsudvikling og er ICF Professional Certified Coach (PCC).  Han er også uddannet og certificeret i at coache relationssystemer og er endvidere uddannet Alkolog, Formidler og Psykoterapeut.​​

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk