Priser​ - Døgnbehandling

Opholdsbetalingen inkluderer udgift til brugerens rejse til og fra Bornholm. For brugere i længerevarende forløb er der på samme måde inkluderet et tilsynsbesøg hver anden måned (t/r med fly) i opholdsbetalingen. Dette gælder misbrugskonsulenter, sagsbehandlere og andre offentlige medarbejdere, som er involveret i brugerens forløb.

Priser for et døgnbehandlings forløb på Sct. Ols Bornholm pr. 1.1.2024

Døgnbehandling på Sct. Ols : kr. 52.204.- pr. måned = 1684 kr. pr. døgn.

Ved afbrud af behandlingsforløbet, vurderes det i samarbejde med samarbejdespartner, om behandlingsforløbet skal forsættes. Såfremt borger udskrives, faktureres der til og med den dag, afbruddet forstod. 

Et døgnbehandlingsforløb på Sct. Ols er altid af 2 - 4 måneders varighed og de fleste døgnbehandlingsforløb er 3 måneder.

Som i et led at varetage et døgnbehandlingsforløb på Sct. Ols i samarbejde med en myndighed, opfordre vi så vidt det er muligt, til at holde et opfølgnings / tilsynsbesøg under forløbet i døgnbehandlingen. 

Sct. Ols dækker udgifterne til rejsen til og fra Bornholm til den visiterende sagsbehandler. 

Priser​ - Dagbehandling

De forskellige typer forløb er i tråd med principperne for at henvise til behandlingstilbud, således at brugerne med størst belastning og behov skal have flest ydelser og dem, der har mindre behov, skal have færre ydelser.​

Behandlingens indhold og intensitet skal med andre ord tilpasses brugernes behov, hvilket er i tråd med en inkluderende tænkning. Når brugeren ikke profiterer som ventet af et behandlingstilbud, kan han/hun visiteres til et mere intensivt behandlingstilbud.​

Priser for et ambulant Dagbehandlings forløb Sct. Ols København pr. 1.1.2024

Fase 1. Dagbehandling: kr. 27.125,- pr. mdr.  - 875 kr. pr. døgn

Mandag - fredag kl. 8.30 - 15.00

Prisen inkludere transport omkostninger fra bopælsadresse

Fase 2. Ambulant efterbehandling: kr. 15.345,- pr.mdr. 495 kr. pr. døgn

Mandag + torsdag kl. 16 - 18

Prisen inkludere transport omkostninger fra bopælsadresse

Fase 3. Efterværn: kr. 7.285,- pr. mdr. 235 kr. pr. døgn

( 1 gang pr. uge efter aftale )

Bo tilbud i stoffrit bofællesskab m/tilsyn: kr. 15.686,- pr. mdr. 506 kr. pr. døgn


At definere og prisfastsætte de forskellige forløb i henhold til brugernes behov giver god mening samtidig med, at den stiller krav til misbrugsbehandling om at tilpasse behandlingens indhold og intensitet til brugernes forløbsudvikling.​

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk