Priser​ - Døgnbehandling

Opholdsbetalingen inkluderer udgift til brugerens rejse til og fra Bornholm. For brugere i længerevarende forløb er der på samme måde inkluderet et tilsynsbesøg hver anden måned (t/r med fly) i opholdsbetalingen. Dette gælder misbrugskonsulenter, sagsbehandlere og andre offentlige medarbejdere, som er involveret i brugerens forløb.

Priser for et døgnbehandlings forløb  på Sct. Ols Bornholm pr. 1.1.2021.

  • Afgiftning: kr. 44.848.- pr måned
  • Primærbehandling: kr. 44.848.- pr måned

Dersom et forløb afbrydes inden for de første 30 dage, beregnes et gebyr på kr. 2.500.- til dækning af administration og rejseomkostninger (derefter faktureres gebyr til og med den dag brugeren udskrives af Sct. Ols' døgnbehandling).​

Priser​ - Dagbehandling

De forskellige typer forløb er i tråd med principperne for at henvise til behandlingstilbud, således at brugerne med størst belastning og behov skal have flest ydelser og dem, der har mindre behov, skal have færre ydelser. Behandlingens indhold og intensitet skal med andre ord tilpasses brugernes behov, hvilket er i tråd med en inkluderende tænkning. Når brugeren ikke profiterer som ventet af et behandlingstilbud, kan han/hun visiteres til et mere intensivt behandlingstilbud.

Priserne for de forskellige typer forløb pr. 1.1.2021 er som følger:

  • Fase 1. Dagbehandling: kr. 23.057,- pr. mdr. - ( Mandag - fredag kl. 9.30 - 15.00 )
  • Fase 2. Ambulant efterbehandling: kr. 11.528,- pr.mdr. ( Mandag + torsdag kl. 16 - 18)
  • Fase 3. Efterværn: kr. 6.917,- pr mdr. ( 1 gang pr. uge efter aftale )
  • Bo tilbud i stoffrit bofællesskab m/tilsyn: kr. 13.791,- pr mdr.

At definere og prisfastsætte de forskellige forløb i henhold til brugernes behov giver god mening samtidig med, at den stiller krav til misbrugsbehandling om at tilpasse behandlingens indhold og intensitet til brugernes forløbsudvikling.

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23
​E-mail: behandling@sct-ols.dk

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07
​E-mail: behandling@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18
​E-mail: behandling@sct-ols.dk