Coaching i misbrugsbehandling

AT COACHE MENNESKER UD AF DERES AFHÆNGIGHEDSFORHOLD TIL RUSMIDLER

  • En tilgang til at omsætte begrebet inklusion til praksis
  • Udgivet af forlaget i december 2010. ISBN 978-87-993843-1-0, © Innovativa ApS.
  • Forfattet af Tor Harstrup

Tor Harstrup har forstået noget grundlæggende om effektiv behandling af misbrugere. Man må se dem som større end deres misbrug og invitere deres storhed på banen – potentialet til at være naturlige, ressourcefulde, kreative og hele. Hans integrering af coaching i misbrugsbehandling er banebrydende.

Cato Johansen, MBA og ICF Master Certified Coach (MCC)

I dagligdagen er forfatteren leder af Sct. Ols’ behandling, som er det Inkluderende Terapeutiske Samfunds moderinstitution. Dette var den første misbrugsbehandling, som systematisk begyndte at implementere læremetoden coaching i arbejdet med at hjælpe hårdt belastede misbrugere igennem den første og mest sårbare overgang til en afholdende levevis.

Bogen præsenterer relevante teorier i forhold til den praktiske brug af læremetoden coaching som et primært værktøj i arbejdet med at omsætte begrebet inklusion til praksis.

Forfatteren forklarer, hvordan coaching træner brugernes refleksions- og relationsformåen, så afhængighedsforholdets illusioner om behovstilfredsstillelse udfoldes samtidig med, at overgangen til en afholdende levevis understøttes. Her belyses brugen af coaching som en individuel ydelse og som et værktøj, der støtter brugen af fællesskabet som metode.

I dette arbejde lægges der blandt andet vægt på at coache brugernes lederskab frem på tilnærmelsesvis samme måde, som det gøres i forhold til ledere i erhvervslivet. Her handler det blot mere om at støtte brugerne i en læreproces, hvor de tager lederskabet i deres eget liv tilbage – et lederskab, som tidligere har været overtaget af afhængighedsforholdet til forskellige typer rusmidler.

Bogens indhold viser, hvordan læremetoden coaching bidrager til at optimere brugernes udbytte af forløbet i en misbrugsbehandling, hvilket gør bogen til et oplagt valg for både pædagoger og andre faggrupper.

Tor Harstrup har en masteruddannelse i ledelses- og organisationsudvikling og er ICF Professional Certified Coach (PCC). Han er også uddannet og certificeret i at coache relationssystemer og er endvidere uddannet Alkolog, Formidler og Psykoterapeut.​​

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk