Personale​t på Sct. Ols

Thomas Krøger

Sct. Ols' Behandlingschef

Thomas@sct-ols.dk 

Thomas har en Master uddannelse fra Ålborg universitet i organisatorisk læring og Coaching.

En Diplomleder uddannelse på Bachelor niveau fra professionshøjskolen Metropol.

Derudover er han eksamineret Psykoterapeut fra Psykoterapeutisk institut i København.

Har en Leadership-uddannelse fra CTI, en individuel Coaching uddannelse (DARC® coach) samt en uddannelse og certificering i, at coache grupper som et eller flere relations systemer (ORSCC®).

Thomas er beskæftiget med ledelsen af Sct. Ols, kvalitets sikring og kvalitets udviklingen organisatorisk, og i forhold til misbrugsbehandling og personalet på Sct. Ols.

Thomas har langvarig erfaring som leder og behandler inde for rusmiddels området.

Tor Harstrup

Sct. Ols' adm. Direktør

​Tor har en masteruddannelse i ledelses- og organisationsudvikling fra DPU.

Han er bl.a. ICF akkrediteret Coach på MCC niveau, har en Leadership-uddannelse fra CTI, samt en uddannelse og certificering i, at coache grupper som et eller flere relations systemer (ORSCC®).

Tor er beskæftiget med at definere Sct. Ols’ misbrugsbehandling, som et Inkluderende Terapeutisk Samfund (ITS), og tilfører derved teori og faglig kvalitet til praksis i denne form for misbrugsbehandling.

Han udgav i 2010 publikationerne Inkluderende terapeutisk samfund og Coaching i misbrugsbehandling. I øjeblikket arbejder han på at færdiggøre en publikation med titlen: Rammemål og praksis i det Inkluderende Terapeutiske Samfund.

Tor er derudover beskæftiget med at planlægge og tilrettelæge aktuelle efteruddannelser for behandlernes kompetenceudvikling i forhold til behandlingsmodellen.​​

Kristina Holm

Administrativ Sekretær Sct. Ols

kristina@sct-ols.dk 

Kristina Holm har en Bachelor i International Hospitality Management.

Hun har langvarig erfaring som administrativmedarbejder, i en større udlands virksomhed. 

Kristina har ansvaret for nye indskrivninger, ventelisten på Sct. Ols afdeling Randkløve, fakturering og andre administrative områder. 

Josephine Pauk

Administrativ Elev Sct. Ols

Josephine er uddannet finansøkonom fra CPH Business.

Hun er ansat som administrativ / økonomi elev, med henblik på fastansættelse, efter 1 år, som elev. 

Aktuelt er i hun igang med oplæring der vedrører bogholderi og løn, i samarbejde med det revisionsfirma der varetager Sct. Ols økonomien. 

Charlotte Hertel ​Sct. Ols' Psykiater

Charlotte er uddannet speciallæge i psykiatri og har i mange år arbejdet som psykiatrisk overlæge på Bornholms hospital. Hun har desuden arbejdet som lærer på Kempler instituttet for familieterapi og supervision siden '86. Derudover har hun undervist og superviseret praktiserende læger i samtalebehandling, forandringsprocesser og kommunikation siden 1994.

Charlotte er tilknyttet Sct. Ols som psykiatrisk konsulent efter behov. Hun er tilgængelig som psykiatrisk konsulent i afdelingerne på Bornholm og Dagbehandlingen i København.

Anette Skaarup Sct. Ols' læge

Anette Skaarup er ansat som speciallægekonsulent på Sct. Ols.

Hun har mange års erfaring som privat praktiserende læge i egen praksis.

Anette kommer ugentligt på Sct. Ols og har det lægelige ansvar for de indskrevne borger på Sct. Ols., samt den lægelige supervision omkring medicinske instrukser og nedtrapnings planlægning for indskrevne borgere på Sct. Ols.

Sebastian Schjørmann ​

Teamleder og behandler Døgnafdelingen Olsker

Sebastian er uddannet specialpædagog og har en 4 årig efteruddannelse som psykoterapeut ved EFT instituttet i København.

Han har funktion som teamleder i vores afdeling i Olsker.

Sebastian har ansvaret for den daglige planlægning af 

behandlingshverdagen i Olsker og indgår desuden i udføre delen, af behandlingshverdagen. 

Pia D OLsen

Teamleder og Behandler

Døgnafdelingen Randkløve 

​Pia er uddannet NLP psykoterapeut og har en uddannelse i at Coache systemer (ORSC ©). Pia har langvarig erfaring med ledelse i større virksomheder og i opbyggelsen af disse. 

Hun har funktion som teamleder for behandlerne, i vores afdeling i Randkløve. 

Pia har ansvaret for den daglige planlægning af behandlingshverdagen i Randkløve og indgår desuden i udføre delen, af behandlingshverdagen.

Pernille Castøe

Teamleder og socialrådgiver

Dagbehandlingen i København

Pernille er uddannet socialrådgiver og har langvarig erfaring med misbrugsområdet, både i privat og offentlig regi.

Pernille er teamleder i vores dagbehandling og ambulante behandlingen, i København.

Pernille har ansvaret for den daglige planlægning af behandlingshverdagen i dagbehandlingen og indgår desuden i udføre delen, af behandlingshverdagen.

Hendes primære funktion her, er socialrådgiver arbejdet med de borgere, der er indskrevet i dagbehandlingen. 

Pia Håkansson

Behandler

Døgnbehandlingen Randkløve

​Pia er uddannet Socialpædagog og har desuden en diplomleder uddannelse på Bachelor niveau.

Hun har langvarig erfaring inde for det pædagogiske område, herunder psykiatri og familieterapi. Derudover har hun erfaring fra tidligere i forhold til facilitering af samtaler med Coaching som et metodisk grundlag.  

Hendes Primære arbejdsområder på Sct. Ols afdeling Randkløve er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Ida Burgedahl

Behandler

Døgnafdelingen Randkløve

Ida er uddannet pædagogisk assistent. 

Hun har tidligere erfaring inde for det pædagogiske område, også special området. 

​Hendes Primære arbejdsområder på Sct. Ols afdeling Randkløve, er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Karin Stadager

Behandler

Døgnafdelingen Randkløve

​Karin er eksamineret psykoterapeut fra psykoterapeutisk institut i København og har en 3 årig SE terapeutisk uddannelse fra Traume Healing ®.

Hun er desuden DARC® coach uddannet, og har en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®).

Hendes Primære arbejdsområder på Sct. Ols afdeling Randkløve er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Karin har desuden ansvaret for Sct. Ols særligt tilrettetlagte Tilbagefalds workshop, målrettet brugere, med behandlingserfaring, der har haft udfordringer ved at fastholde en stoffri tilværelse. 

Ida Sand

Behandler

Døgnafdelingen Olsker

Ida er uddannet Danish Addiction Counselor (DAC). Derudover er hun uddannet kropsterapeut. 

Ida har langvarig erfaring.​ som privat prakticerende kropsterapeut. Hun har i en årrække arbejdet som miljømedarbejder og miljøterapeut på Sct. Ols, før hun blev behandler i Olsker.  

​Hendes Primære arbejdsområder  er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.​

Jasper Hansen

Behandler

Døgnafdelingen Randkløve

Jasper er behandler i Sct. Ols døgnafdelingen Randkløve. Tidligere var han i funktionen en årrække, som miljømedarbejder. 

Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Jasper har en ORSC uddannelse som er en gruppebaseret uddannelse, der arbejder med Coaching som metode. 

Tino Hesselholt

Behandler

Dagbehandlingen København

​Tino er uddannet Danish Addiction Counselor (DAC), og har erfaring fra finansområdet. 

Han er ansat som behandler i Sct. Ols dagbehandlingen i København, hvor han varetager behandlingshverdagen. 

 ​

​Hans Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Lars Andersen

Behandler

Døgnafdelingen Randkløve

Lars er uddannet social pædagog og har langvarig erfaring med arbejdet med især udsatte unge.

Derudover er han uddannet  psykoterapeut, og har haft selvstændig virksomhed, hvor han har arbejdet hhv. individuelt og med grupper. 

Hans Primære arbejdsområder på Sct. Ols afdeling Randkløve er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Jakob Lauge

Behandler

Dagbehandlingen i København

Jakob er uddannet social pædagog og har langvarig erfaring inde for specialområdet. ​Derudover har han efteruddannelse omkring Kognitiv adfærdsterapi. 

Han er ansat som behandler i Sct. Ols dagbehandlingen i København, hvor han varetager behandlingshverdagen.

​​

Hans Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Mia Pihl

Medicin ansvarlig døgnafdelingen Randkløve

Mia er uddannet behandlingsassistent og DARC® coach samt uddannelse inde for handel og kontor. Mias primære funktioner er at være ansvarlig for medicinregnskabet og sekretær for læge og behandlingspersonale.

Mia har også en miljøterapeutisk funktion inde for lægefaglige områder på Sct. Ols, i døgnafdelingen Randkløve. 

Sigurd Larsen

Sct. Ols'  Socialrådgiver i døgnbehandlingen på Bornholm

Sigurd er uddannet socialrådgiver fra 1987. Han varetager sociale faglige områder på vegne af brugerne, som f.eks. kontakten til de kommunale sagsbehandlere vedr. økonomi, tandlæge, bolig og andre indsats områder, af socialfaglige karakter.

Sigurd er desuden uddannet DARC® coach og har en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®).

Johnny Carlsen

Miljøterapeut

Døgnafdelingen Randkløve  

​Johnny er uddannet antropolog. Han har erfaring fra tidligere med at arbejde på døgn institutioner, også inde for rusmiddelsområdet. 

Hans arbejdsområder er aften- og nattevagt, udlevering af medicin, medicinsk nedtrapninger og individuelle samtaler.

Nils Vejborg

Miljøterapeut

Døgnafdelingen Randkløve

Nils er uddannet Gestalt terapeut, DARC® Coach uddannelse, samt en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®). 

Hans arbejdsområder er aften- og nattevagt, udlevering af medicin, medicinsk nedtrapninger og individuelle samtaler. 

Maja Andersen

Miljømedarbejder

Døgnafdeling

Randkløve og Olsker

Maja er uddanne SSA, og har langvarig erfaring ​

Elias Holm

Miljøterapeut

Døgnafdelingen

Randkløve

Elias er uddannet tekst på vej 

Hans arbejdsområder på Sct. Ols er aften- og nattevagt, udlevering af medicin, medicinsk nedtrapninger og individuelle samtaler.

Charlotte Taglioni

Miljømedarbejder

Døgnafdelingen

Randkløve og Olsker

Charlotte er uddannet SSA, og har langvarig erfaring i arbejdet 

Hendes primære arbejdsområder er tilrettelæggelse af udflugter og aktiviteter, både i og uden for døgnafdelingen Randkløve.​

Jette Olsen

Køkkenchef på Sct. Ols

Jette er uddannet kok fra 1995 og har arbejdet i restaurationsbranchen, indtil hun blev ansat som køkkenleder på Sct. Ols. 

Hun har det overordnet ansvar for institutionernes køkken- og madkulturen på afdelingen i Randkløve og Olsker.

Alex Olsen

Køkken medhjælper og Pedel Døgnafdelingen i Olsker

Brian er uddannet kok. 

Han har ansvaret for institutionens køkken- og madkulturen på afdelingen i Olsker, herunder indkøb og planlægning, som i Olsker afdelingen er meget mere i sammenspillet med beboerne.

Per Andersson

Pedel på døgnafdelingen Randkløve og Olsker

Per er uddannet tømrer og har langvarig erhvervserfaring inde med håndværksfaget. Hans primære arbejdsopgaver omhandler vedligeholdelsen og istandsættelse af døgnafdelingen Randkløve.

​Tekst på vej 

Tekst på vej ​

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk