Personale​t på Sct. Ols

Thomas Krøger

Sct. Ols' Behandlingschef

Thomas@sct-ols.dk 

Thomas har en Master uddannelse fra Ålborg universitet i organisatorisk læring og Coaching.

En Diplomleder uddannelse på Bachelor niveau fra professionshøjskolen Metropol.

Derudover er han eksamineret Psykoterapeut fra Psykoterapeutisk institut i København.

Har en Leadership-uddannelse fra CTI, en individuel Coaching uddannelse (DARC® coach) samt en uddannelse og certificering i, at coache grupper som et eller flere relations systemer (ORSCC®).

Thomas er beskæftiget med ledelsen af Sct. Ols, kvalitets sikring og kvalitets udviklingen organisatorisk, og i forhold til misbrugsbehandling og personalet på Sct. Ols.

Han blev ansat på Sct. Ols 2008 og har langvarig erfaring som leder og behandler inde for rusmiddels området.

Tor Harstrup

Sct. Ols' adm. Direktør

​Tor har en masteruddannelse i ledelses- og organisationsudvikling fra DPU.

Han er bl.a. ICF akkrediteret Coach på MCC niveau, har en Leadership-uddannelse fra CTI, samt en uddannelse og certificering i, at coache grupper som et eller flere relations systemer (ORSCC®).

Tor har mere end 25 års erfaring som leder og behandler

Tor er blandt andet beskæftiget med at definere Sct. Ols’ misbrugsbehandling, som et Inkluderende Terapeutisk Samfund (ITS), og tilfører derved teori og faglig kvalitet til praksis i denne form for misbrugsbehandling. Han udgav i 2010 publikationerne Inkluderende terapeutisk samfund og Coaching i misbrugsbehandling. I øjeblikket arbejder han på at færdiggøre en publikation med titlen: Rammemål og praksis i det Inkluderende Terapeutiske Samfund. Tor er derudover beskæftiget med at planlægge og tilrettelæge aktuelle efteruddannelser for behandlernes kompetenceudvikling i forhold til behandlingsmodellen.​

Merete Poulsen

Sct. Ols' administrator

Merete er uddannet revisor og har mange års erfaring inden for regnskab og revision. Hun har også en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®), og er Akademi Merkonom i ledelse.

Merete har været ansat på Sct. Ols siden 1998, og beskæftiger sig med ledelse af administrationen og er i samarbejde med revisor ansvarlig for regnskab og økonomien på Sct. Ols.

Lægefaligt personale på Sct. Ols

Claus Christiansen

Sct. Ols' læge

Claus Christiansen er ansat i 2014 som speciallægekonsulent på Sct. Ols.

Han har mange års erfaring fra hospitals området, og som konsulent inde for alkoholbehandling og indtil for nylig som privat praktiserende læge i egen praksis. Claus kommer ugentligt på Sct. Ols og har det lægelige ansvar for de indskrevne borger på Sct. Ols., samt den lægelige supervision omkring medicinske instrukser og nedtrapnings planlægning for indskrevne borgere på Sct. Ols.

Charlotte Hertel

Sct. Ols' psykiater

Charlotte er uddannet speciallæge i psykiatri og har i mange år arbejdet som psykiatrisk overlæge på Bornholms hospital. Hun har desuden arbejdet som lærer på Kempler instituttet for familieterapi og supervision siden '86. Derudover har hun undervist og superviseret praktiserende læger i samtalebehandling, forandringsprocesser og kommunikation siden 1994.

Charlotte er tilknyttet Sct. Ols som psykiatrisk konsulent efter behov. Hun er tilgængelig som psykiatrisk konsulent i afdelingerne på Bornholm og dagbehandlingen i København.

Pia D OLsen

Teamleder og Behandler

Sct. Ols døgnafdelingen Randkløve 

​Tekst på vej ...........

h.

Sebastian Schjørmann

Teamleder og Behandler

Sct. Ols døgnafdelingen Olsker

Sebastian er uddannet specialpædagog og er pt. i gang med en 4 årig efteruddannelse som psykoterapeut ved EFT instituttet i København.

Sebastian blev ansat på Sct. Ols i 2017 på vores døgnafdeling i Randkløve. Han blev ansat som teamleder i vores afdeling i Olsker i 2020. Sebastian har ansvaret for den daglige planlægning af behandlingshverdagen i Olsker og indgår desuden i behandlingshverdagen med de indskrevne borger.

Pernille Castøe

Teamleder og socialrådgiver

Sct. Ols Dagbehandlingen i København

Pernille er uddannet socialrådgiver og har langvarig erfaring med misbrugsområdet, både i privat og offentlig regi.

Pernille blev ansat på Sct. Ols i 2021 i i vores dagbehandling og ambulante behandlingen, i København. Pernille har ansvaret for den daglige planlægning af behandlingshverdagen i dagbehandlingen og indgår desuden i behandlingshverdagen med de indskrevne borger.

Pia Håkansson

Behandler på døgn afdelingen Olsker

Pia er uddannet Socialpædagog og har desuden en diplomleder uddannelse på Bachelor niveau. Hun har langvarig erfaring inde for det pædagogiske område, herunder psykiatri og familieterapi. Derudover har hun erfaring fra tidligere i forhold til facilitering af samtaler med Coaching som et metodisk grundlag.  

Pia blev ansat på Sct. Ols i 2020. Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Renate Akler

Behandler dagbehandlingen i København

Randi er uddannet tekst på vej.

Randi blev ansat på Sct. Ols  tekst på vej ....

Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Karin Stadager

Behandler på døgnafdelingen Randkløve

Karin er eksamineret psykoterapeut fra psykoterapeutisk institut i København og har en 3 årig SE terapeutisk uddannelse fra Traume Healing ®.

Hun er desuden DARC® coach uddannet, og har en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®).

Karin blev ansat i 2006.

Primære arbejdsområder på Sct. Ols er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Nadia Thorius ​

Behandler på døgnafdelingen Olsker

Nadia er aktuelt ved at færdigøre en 4 årig uddannelse som kognitiv adfærds terapeut ved Wattar Gruppen. Derudover har hun langvarig erfaring som privat praktiserende Coach, inde for kost, motion og spise forstyrrelser. Hun har diverse uddannelser der relatere til ovennævnte områder, og har desuden ledelses erfaring igennem en længere årrække.
​Nadia blev ansat i 2021   

 Primære arbejdsområder på Sct. Ols er undervisning, i individuelle samtaler, gruppearbejde og skriftlig dokumentation.

Sofia Skovkilde 

Behandler på døgnafdelingen Randkløve

Sofia er uddannet social rådgiver

Hun har efterfaring fra psykiatrien og Sophie blev ansat på Sct. Ols i 2017. Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Majken Drejer

Behandler og sygeplejerske på døgnafdelingen Randkløve

Majken er uddannet Sygeplejerske  og har erfaring inde for socialområdet og især omkring erfaring fra psykiatrien.

Hun blev ansat på Sct. Ols i 2020.  Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Lars Andersen

Behandler på døgnafdelingen Randkløve

er uddannet NLP psykoterapeut, og har haft selvstændig virksomhed, hvor hun har arbejdet hhv. individuelt og med grupper og har tillige undervist på Dansk NLP institut.

Hun blev ansat på Sct. Ols i 2015 og primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Jens Marlo

Behandler i Sct. Ols dagbehandlingen i København

Tekst på vej 

Mia Pihl

Medicin ansvarlig døgnafdelingen Randkløve

Mia er uddannet behandlingsassistent og DARC® coach samt uddannelse inde for handel og kontor. Mias primære funktioner er at være ansvarlig for medicinregnskabet og sekretær for læge og behandlingspersonale.

Mia har også en miljøterapeutisk funktion inde for lægefaglige områder på Sct. Ols, i døgnafdelingen Randkløve. Mia blev ansat i år 2000.

Sigurd Larsen

Sct. Ols'  Socialrådgiver i døgnbehandlingen på Bornholm

Sigurd er uddannet socialrådgiver fra 1987 og har været på Sct. Ols siden 1999. Sigurd varetager sociale faglige områder på vegne af brugerne, som f.eks. kontakten til de kommunale sagsbehandlere vedr. økonomi, tandlæge, bolig og andre indsats områder, af socialfaglige karakter.

Sigurd er desuden uddannet DARC® coach og har en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®).

Pernille Castøe

Sct. Ols Socialrådgiver i dagbehandlingen i København

​Pernille er uddannet socialrådgiver og har været på Sct. Ols siden 2021. Pernille har langvarig erfaring med rusmiddels området, og i forskellige stillinger som både behandler og visitator. 

Pernille varetager sociale anliggender som f.eks. kontakten til de kommunale sagsbehandlere vedr. økonomi, bolig, m.m. Derudover er Pernille i dagbehandlingen en del af hverdagen i forhold behandlingen i forhold undervisningen og grupper, og med relevante teamaer i forhold til socialt faglige indsatser. Arbejdsområderne er desuden indsats områder omkring den sociale del af behandlingens udslusningen, og i forhold til uddannelses og beskæftigelses indsatser.

Nils Vejborg

Miljøterapeut på døgnafdelingen Randkløve

Nils er uddannet Gestalt terapeut, DARC® Coach uddannelse, samt en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®). Hans arbejdsområder er aften- og nattevagt, udlevering af medicin, medicinsk nedtrapninger og individuelle samtaler. Nils blev ansat på Sct. Ols i 1998.

Jan E.Ø Pedersen

Miljøterapeut på døgnafdelingen Randkløve

Tekst er på vej

Randi Sørensen

Miljøterapeut på døgnafdelingen Randkløve

Randi er uddannet coach (DARC®), NLP- og hypnoseterapeut, samt fysiurgisk massør og akupunktør. Derudover har Frank kurser inden for Autisme, ADHD, magtanvendelse, medicinhåndtering, kost og motion, psykiatri og misbrug v/Henrik Rindom.

Hendes arbejdsområder på Sct. Ols er aften- og nattevagt, udlevering af medicin, medicinsk nedtrapninger og individuelle samtaler. Randi blev ansat på Sct. Ols i 2015.

Kenn Nielsen

Miljøvagt på døgnafdelingen Randkløve

Kenn er uddannet Danish Addiction Counselor ( DAC) og har erfaring fra tidligere, fra et bosted for mennesker med psykiatriske udfordringer.

Kenn er ansat på Sct. Ols som miljøvagt fra 2019. Hans primære arbejdsområder er tilrettelæggelse af udflugter og aktiviteter, både i og uden for døgnafdelingen Randkløve.

Ida Sand

Miljøvagt på døgnafdelingen Randkløve

Ida er uddannet Danish Addiction Counselor (DAC) og har desuden en uddannelse som krops terapeut, hvor hun også har langvarig erfaring.

 Hun blev ansat på Sct. Ols i 2020 og Hendes primære arbejdsområder er tilrettelæggelse af udflugter og aktiviteter, både i og uden for døgnafdelingen Randkløve.

Jette Olsen

Kok på Randkløve

Jette er uddannet kok fra 1995 og har arbejdet i restaurationsbranchen, indtil hun blev ansat som køkkenleder på Sct. Ols i 2008.

Hun har ansvaret for institutionens køkken- og madkulturen på afdelingen i Randkløve, herunder indkøb og planlægning.

Zohar Sereth

Køkken ansvarlig i døgnafdelingen i Olsker

Zohar er ernæringsassistent og har erfaring fra tidligere i forhold til mad og ernæring.

Hun har ansvaret for institutionens køkken- og madkulturen på afdelingen i Olsker, herunder indkøb og planlægning, som i Olsker afdelingen er meget mere i sammenspillet med beboerne.

Per Andersson

Pedel på døgnafdelingen Randkløve og Olsker

Per er uddannet Tømre og har langvarig erhvervs erfaring inde med håndværksfaget. Hans primære arbejdsopgaver omhandler vedligeholdelsen og istandsættelse af døgnafdelingen Randkløve.

Per har været ansat på Sct. Ols siden 2015.

Morten Pedersen

Pedel på afdelingen Randkløve og Olsker

Tekst på vej . Hans primære arbejdsopgaver omhandler vedligeholdelsen og istandsættelse af døgnafdelingen Olsker.

Tekst på vej

Tekst er på vej

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23
​E-mail: behandling@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07
​E-mail: behandling@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18
​E-mail: behandling@sct-ols.dk