Personale​ - Døgnbehandling

Tor Harstrup - Sct. Ols' adm. Direktør

​Tor har en masteruddannelse i ledelses- og organisationsudvikling fra DPU.

Han er bl.a. ICF akkrediteret Coach på MCC niveau, har en Leadership-uddannelse fra CTI, samt en uddannelse og certificering i, at coache grupper som et eller flere relations systemer (ORSCC®).

Tor har mere end 25 års erfaring som leder og behandler

Tor er blandt andet beskæftiget med at definere Sct. Ols’ misbrugsbehandling, som et Inkluderende Terapeutisk Samfund (ITS), og tilfører derved teori og faglig kvalitet til praksis i denne form for misbrugsbehandling. Han udgav i 2010 publikationerne Inkluderende terapeutisk samfund og Coaching i misbrugsbehandling. I øjeblikket arbejder han på at færdiggøre en publikation med titlen: Rammemål og praksis i det Inkluderende Terapeutiske Samfund. Tor er derudover beskæftiget med at planlægge og tilrettelæge aktuelle efteruddannelser for behandlernes kompetenceudvikling i forhold til behandlingsmodellen.​

Thomas Krøger - Sct. Ols' Behandlingschef

Thomas har en Master uddannelse fra Ålborg universitet i organisatorisk læring og Coaching.

En Diplomleder uddannelse på Bachelor niveau fra professionshøjskolen Metropol.

Derudover er han eksamineret Psykoterapeut fra Psykoterapeutisk institut i København.

Har en Leadership-uddannelse fra CTI, en individuel Coaching uddannelse (DARC® coach) samt en uddannelse og certificering i, at coache grupper som et eller flere relations systemer (ORSCC®).

Thomas er blandt andet beskæftiget med ledelse, kvalitets sikring og kvalitets udviklingen organisatorisk, og primært i forhold til misbrugsbehandling. Han blev ansat på Sct. Ols 2008 og har langvarig erfaring som leder og behandler inde for rusmiddels området.

Merete Poulsen - Sct. Ols' administrator

Merete er uddannet revisor og har mange års erfaring inden for regnskab og revision. Hun har også en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®), og er Akademi Merkonom i ledelse.

Merete har været ansat på Sct. Ols siden 1998, og beskæftiger sig med ledelse af administrationen og er i samarbejde med revisor ansvarlig for regnskab og økonomien på Sct. Ols.

Lægefaligt personale på Sct. Ols

Claus Christiansen - Sct. Ols' læge

Claus Christiansen er ansat i 2014 som speciallægekonsulent på Sct. Ols.

Han har mange års erfaring fra hospitals området, og som konsulent inde for alkoholbehandling og indtil for nylig som privat praktiserende læge i egen praksis. Claus kommer ugentligt på Sct. Ols og har det lægelige ansvar for de indskrevne borger på Sct. Ols., samt den lægelige supervision omkring medicinske instrukser og nedtrapnings planlægning for indskrevne borgere på Sct. Ols.

Charlotte Hertel - Sct. Ols' psykiater

Charlotte er uddannet speciallæge i psykiatri og har i mange år arbejdet som psykiatrisk overlæge på Bornholms hospital. Hun har desuden arbejdet som lærer på Kempler instituttet for familieterapi og supervision siden '86. Derudover har hun undervist og superviseret praktiserende læger i samtalebehandling, forandringsprocesser og kommunikation siden 1994.

Charlotte er tilknyttet Sct. Ols som psykiatrisk konsulent efter behov. Hun er tilgængelig som psykiatrisk konsulent i afdelingerne på Bornholm og dagbehandlingen i København.

Teamlederne på Sct. Ols

Heidi Myhrvold – Teamleder og misbrugsbehandler for døgn afdelingen Olsker

Heidi er uddannet DAC® (Dansk Addiction Counselor), og har en 4 årig Gestalt terapeutisk uddannelse fra Gestalt terapeutisk institut i København. Derudover er hun DARC® coach uddannet, og har en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®).

Heidi blev ansat i 2008 og har det behandlingsmæssige ansvar i døgnafdelingen i Olsker.

Hendes primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Rene Jensen - Teamleder og behandler i Dagbehandlingen i København

Rene har en alternativ behandleruddannelse, som omhandler hvordan krop og psyke hænger sammen. Derudover har han en uddannelse i at Coache grupper som et eller flere relations systemer

(ORSC®). Forinden ansættelsen på Sct. Ols havde Rene flere års erfaring fra at arbejde med mennesker med rusmiddels problemer også i døgnregi og med unge under 18 år.

Rene blev ansat på Sct. Ols i 2012 i døgnbehandlings afdelingen Randkløve og fra 2015 blev Rene ansat som teamleder i Dagbehandlingen i København. Han har det behandlingsmæssige ansvar for Dagbehandlingen og indgår desuden i behandlingshverdagen med de indskrevne borger.

Behandlerne på Sct. Ols

Sebastian Schjørmann – Behandler på døgn afdelingen Randkløve

Sebastian er uddannet speciel pædagog og er pt. i gang med en 4 årig efteruddannelse som psykoterapeut ved EFT instituttet i København. Sebastian blev ansat på Sct. Ols i 2017. Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Johnny Carlsen – Behandler på døgn afdelingen Olsker

Johnny er uddannet Social antropolog på Københavns universitet.

Johnny blev ansat på Sct. Ols i 2016. Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Karin Stadager - Behandler på døgnafdelingen Randkløve

Karin er eksamineret psykoterapeut fra psykoterapeutisk institut i København og har en 3 årig SE terapeutisk uddannelse fra Traume Healing ®. Hun er desuden DARC® coach uddannet, og har en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®). Karin blev ansat i 2006. Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Monica Hansen - Behandler på døgnafdelingen Olsker

Monica er uddannet og eksamineret psykoterapeut fra ID Academy i København. Hun er uddannet DARC® coach, ORSC® coach og har deltaget i Leadership uddannelsen ved CTI. Monica har været ansat på Sct. Ols siden 2007. Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde og skriftlig dokumentation.

Sophie Bidstrup Ring – Behandler på døgnafdelingen Randkløve

Sophie er uddannet social og sundheds assistent og er pt. i gang med en 4 årig efteruddannelse som psykoterapeut ved EFT instituttet i København. Hun har efterfaring fra psykiatrien og Sophie blev ansat på Sct. Ols i 2017. Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Pia Duunn Olsen - Behandler på døgnafdelingen Randkløve

Pia er uddannet NLP psykoterapeut, og har haft selvstændig virksomhed, hvor hun har arbejdet hhv. individuelt og med grupper og har tillige undervist på Dansk NLP institut.

Hun blev ansat på Sct. Ols i 2015 og primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Mia Pihl - Behandlingsassistent og medicin ansvarlig døgnafdelingen Randkløve

Mia er uddannet behandlingsassistent og DARC® coach samt uddannelse inde for handel og kontor. Mias primære funktioner er at være ansvarlig for medicinregnskabet og sekretær for læge og behandlingspersonale. Mia har også en miljøterapeutisk funktion inde for lægefaglige områder på Sct. Ols, i døgnafdelingen Randkløve. Mia blev ansat i år 2000.

Socialrådgiverne på Sct. Ols

Sigurd Larsen - Sct. Ols' Bornholm socialrådgiver

Sigurd er uddannet socialrådgiver fra 1987 og har været på Sct. Ols siden 1999. Sigurd varetager sociale anliggender som f.eks. kontakten til de kommunale sagsbehandlere vedr. økonomi, tandlæge, bolig, og andre sociale områder borborger skulle have for hjælp til under indskrivningen på Sct. Ols. Sigurd er desuden uddannet DARC® coach og har en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®).

​Det miljøterapeutiske personale på Sct. Ols afdeling Randkløve

Nils Vejborg - Miljøterapeut på døgnafdelingen Randkløve

Nils er uddannet Gestalt terapeut, DARC® Coach uddannelse, samt en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®). Hans arbejdsområder er aften- og nattevagt, udlevering af medicin, medicinsk nedtrapninger og individuelle samtaler. Nils blev ansat på Sct. Ols i 1998.

Arnold Krøigaard - Miljøterapeut på døgnafdelingen Randkløve

Arnold er uddannet og eksamineret psykoterapeut fra ID Academy. Han er desuden uddannet civiløkonom og har arbejdet i filmbranchen i mange år, og har som følge heraf bred erfaring i at arbejde med mennesker. Hans arbejdsområder er aften- og nattevagt, udlevering af medicin, medicinsk nedtrapninger og individuelle samtaler. Arnold blev ansat på Sct. Ols i 2013.

Frank Granlyst - Miljøterapeut på døgnafdelingen Randkløve

Frank er uddannet coach (DARC®), NLP- og hypnoseterapeut, samt fysiurgisk massør og akupunktør. Derudover har Frank kurser inden for Autisme, ADHD, magtanvendelse, medicinhåndtering, kost og motion, psykiatri og misbrug v/Henrik Rindom. Hans arbejdsområder er aften- og nattevagt, udlevering af medicin, medicinsk nedtrapninger og individuelle samtaler. Frank blev ansat på Sct. Ols i 2011.

Anne Larsson - Miljøvagt på døgnafdelingen Randkløve

Anne er uddannet pædagog og social- og sundhedsassistent. Hun har flere års erfaring fra arbejde i hhv. sundheds- og socialsektoren, herunder arbejde med unge og misbrugere. Anne er ansat på Sct. Ols som miljøvagt fra 2012. Hendes primære arbejdsområder er tilrettelæggelse af udflugter og aktiviteter, både i og uden for døgnafdelingen Randkløve.

Anders Mortensen - Miljøvagt på døgnafdelingen Randkløve

Anders er uddannet tømrer og har mange års erhvervserfaring. I lokalsamfundet på Bornholm er han meget aktiv som frivillig på lederniveau med bl.a. idræt og unge mennesker. Hans primære arbejdsområder er tilrettelæggelse af udflugter og aktiviteter, både i og uden for døgnafdelingen Randkløve.

Jette Olsen - Kok på Randkløve

Jette er uddannet kok fra 1995 og har arbejdet i restaurationsbranchen, indtil hun blev ansat som køkkenleder på Sct. Ols i 2008. Hun har ansvaret for institutionens køkken- og madkulturen på afdelingen i Randkløve, herunder indkøb og planlægning.

Zohar Sereth - Køkken ansvarlig i døgnafdelingen i Olsker

Zohar er ernæringsassistent og har erfaring fra tidligere i forhold til mad og ernæring.

Hun har ansvaret for institutionens køkken- og madkulturen på afdelingen i Olsker, herunder indkøb og planlægning, som i Olsker afdelingen er meget mere i sammenspillet med beboerne.

​Praktisk og håndværksmæssigt personale på Sct. Ols

Per - Pedel på døgnafdelingen Randkløve

Per er uddannet Tømre og har langvarig erhvervs erfaring inde med håndværksfaget. Hans primære arbejdsopgaver omhandler vedligeholdelsen og istandsættelse af døgnafdelingen Randkløve.

Per har været ansat på Sct. Ols siden 2015.

Oliver Sand - Pedel på afdelingen Olsker

Oliver er uddannet murer og har langvarig erhvervs erfaring med håndværks faget. Hans primære arbejdsopgaver omhandler vedligeholdelsen og istandsættelse af døgnafdelingen Olsker.

Oliver har været ansat på Sct. Ols siden 2016.

Personale​ -Dagbehandling

René Jensen - Teamleder og misbrugsbehandler for dagbehandlingen i København

Rene har en alternativ behandleruddannelse, som omhandler hvordan krop og psyke hænger sammen. Derudover har han en uddannelse i at coache grupper som et eller flere relations systemer (ORSC®). Forinden ansættelsen på Sct. Ols havde han flere års erfaring fra at arbejde med misbrugere og unge på døgninstitutioner.

Rene blev ansat i 2012 i døgnbehandlings afdelingen Randkløve og fra 2015 i dagbehandlingen i København som teamleder. Han har det behandlingsmæssige ansvar i dagbehandlingen København, og hans primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Tanja Christensen - Sct. Ols' København socialrådgiver

Tanja er uddannet socialrådgiver fra 2019 og har været på Sct. Ols siden 2017.

Tanja varetager sociale anliggender som f.eks. kontakten til de kommunale sagsbehandlere vedr. økonomi, bolig, m.m. Derudover er Tanja i dagbehandlingen en del af den behandlingsmæssige hverdag i forhold til undervisning og grupper. Arbejdsområderne behandlingsmæssigt er især centreret omkring undervisning i forhold til sociale faglige indsatsområder, af relevans for perioden i dagbehandling, som typisk indbefatter den sidste del af behandlingsforløbet.

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

Behandlingsafdelingen i Jyderup
Søbæksparken 136,
4450 Jyderup, Danmark

Behandlingsafdelingen i Nyborg
Vindingvej 36,
5800 Nyborg, Danmark

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm
Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23
​E-mail: behandling@sct-ols.dk

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm
Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07
​E-mail: behandling@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K
Tlf.: 33 73 17 18
​E-mail: behandling@sct-ols.dk