Personale​t på Sct. Ols

Thomas Krøger

Sct. Ols' Behandlingschef

Thomas@sct-ols.dk 

Thomas har en Master uddannelse fra Ålborg universitet i organisatorisk læring og Coaching.

En Diplomleder uddannelse på Bachelor niveau fra professionshøjskolen Metropol.

Derudover er han eksamineret Psykoterapeut fra Psykoterapeutisk institut i København.

Har en Leadership-uddannelse fra CTI, en individuel Coaching uddannelse (DARC® coach) samt en uddannelse og certificering i, at coache grupper som et eller flere relations systemer (ORSCC®).

Thomas er beskæftiget med ledelsen af Sct. Ols, kvalitets sikring og kvalitets udviklingen organisatorisk, og i forhold til misbrugsbehandling og personalet på Sct. Ols.

Han blev ansat på Sct. Ols 2008 og har langvarig erfaring som leder og behandler inde for rusmiddels området.

Tor Harstrup

Sct. Ols' adm. Direktør

​Tor har en masteruddannelse i ledelses- og organisationsudvikling fra DPU.

Han er bl.a. ICF akkrediteret Coach på MCC niveau, har en Leadership-uddannelse fra CTI, samt en uddannelse og certificering i, at coache grupper som et eller flere relations systemer (ORSCC®).

Tor har mere end 25 års erfaring som leder og behandler

Tor er beskæftiget med at definere Sct. Ols’ misbrugsbehandling, som et Inkluderende Terapeutisk Samfund (ITS), og tilfører derved teori og faglig kvalitet til praksis i denne form for misbrugsbehandling.

Han udgav i 2010 publikationerne Inkluderende terapeutisk samfund og Coaching i misbrugsbehandling. I øjeblikket arbejder han på at færdiggøre en publikation med titlen: Rammemål og praksis i det Inkluderende Terapeutiske Samfund. Tor er derudover beskæftiget med at planlægge og tilrettelæge aktuelle efteruddannelser for behandlernes kompetenceudvikling i forhold til behandlingsmodellen.​​

Charlotte Hertel ​

Sct. Ols' Psykiater

Charlotte er uddannet speciallæge i psykiatri og har i mange år arbejdet som psykiatrisk overlæge på Bornholms hospital. Hun har desuden arbejdet som lærer på Kempler instituttet for familieterapi og supervision siden '86. Derudover har hun undervist og superviseret praktiserende læger i samtalebehandling, forandringsprocesser og kommunikation siden 1994.

Charlotte er tilknyttet Sct. Ols som psykiatrisk konsulent efter behov. Hun er tilgængelig som psykiatrisk konsulent i afdelingerne på Bornholm og Dagbehandlingen i København.

Claus Christiansen

Sct. Ols' læge

Claus Christiansen er ansat i 2014 som speciallægekonsulent på Sct. Ols.

Han har mange års erfaring fra hospitals området, og som konsulent inde for alkoholbehandling og indtil for nylig som privat praktiserende læge i egen praksis. Claus kommer ugentligt på Sct. Ols og har det lægelige ansvar for de indskrevne borger på Sct. Ols., samt den lægelige supervision omkring medicinske instrukser og nedtrapnings planlægning for indskrevne borgere på Sct. Ols.

Sebastian Schjørmann ​

Teamleder og behandler Døgnafdelingen Olsker

Sebastian er uddannet specialpædagog og er pt. i gang med en 4 årig efteruddannelse som psykoterapeut ved EFT instituttet i København.

Sebastian blev ansat på Sct. Ols i 2017 og har funktion som teamleder i vores afdeling i Olsker.

Sebastian har ansvaret for den daglige planlægning af behandlingshverdagen i Olsker og indgår desuden i udføre delen, af behandlingshverdagen. 

Pia D OLsen

Teamleder og Behandler

Døgnafdelingen Randkløve 

​Pia er uddannet NLP psykoterapeut og har en uddannelse i at Coache systemer (ORSC ©). Pia har langvarig erfaring med ledelse i større virksomheder og i opbyggelsen af disse. 

Pia blev ansat på Sct. Ols i 2016 og har funktion som teamleder for behandlerne, i vores afdeling i Randkløve. 

Pia har ansvaret for den daglige planlægning af behandlingshverdagen i Randkløve og indgår desuden i udføre delen, af behandlingshverdagen.

Kristina Holm

Administrativ Sekretær Sct. Ols

Kristina Holm er uddannet finans økonom. 

Kristina blev ansat på Sct. Ols i 2023

Kristina har ansvaret for ny indskrivninger på Sct. Ols 

Pernille Castøe

Teamleder og socialrådgiver

Dagbehandlingen i København

Pernille er uddannet socialrådgiver og har langvarig erfaring med misbrugsområdet, både i privat og offentlig regi.

Pernille blev ansat på Sct. Ols i 2021 i i vores dagbehandling og ambulante behandlingen, i København.

Pernille har ansvaret for den daglige planlægning af behandlingshverdagen i dagbehandlingen og indgår desuden i udføre delen, af behandlingshverdagen. Hendes primære funktion her, er socialrådgiver arbejdet med de borgere, der er indskrevet i dagbehandlingen. 

Pia Håkansson

Behandler

Døgnbehandlingen Randkløve

Pia er uddannet Socialpædagog og har desuden en diplomleder uddannelse på Bachelor niveau. Hun har langvarig erfaring inde for det pædagogiske område, herunder psykiatri og familieterapi. Derudover har hun erfaring fra tidligere i forhold til facilitering af samtaler med Coaching som et metodisk grundlag.  

Pia blev ansat på Sct. Ols i 2020. Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Tobias Ladefoged

Behandler

Døgnafdelingen Randkløve

Tobias er uddannelse psykolog fra Aalborg universitet. 

Tobis blev ansat på Sct. Ols i 2022. 

Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Karin Stadager

Behandler

Døgnafdelingen Randkløve

​Karin er eksamineret psykoterapeut fra psykoterapeutisk institut i København og har en 3 årig SE terapeutisk uddannelse fra Traume Healing ®.

Hun er desuden DARC® coach uddannet, og har en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®).

Karin blev ansat i 2006.

Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Ida Sand

Behandler

Døgnafdelingen Olsker

Ida er uddannet Danish Addiction Counselor (DAC) og har desuden en uddannelse som krops terapeut, hvor hun også har langvarig erfaring.​​

Ida  blev ansat på Sct. Ols i 2019. 

Primære arbejdsområder  er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.​

Jasper Hansen

Behandler

Døgnafdelingen Randkløve

Jasper blev ansat på Sct. Ols i 2022. Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Aktuelt er Jasper igang med en ORSC uddannelse som er en gruppebaseret uddannelse, der arbejder med Coaching som metode. 

Navn

Behandler

Dagbehandlingen København

 tekst på vej 

Han blev ansat på Sct. Ols i 2023.  Primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Lars Andersen

Behandler på døgnafdelingen Randkløve

Lars er uddannet social pædagog og har langvarig erfaring med arbejdet med især udsatte unge. Derudover er han uddannet  psykoterapeut, og har haft selvstændig virksomhed, hvor han har arbejdet hhv. individuelt og med grupper. 

Han blev ansat på Sct. Ols i 2021 og primære arbejdsområder er undervisning, individuelle samtaler, gruppearbejde, journalføring og indberetning til visiterende myndigheder.

Jens Marlo

Behandler i Sct. Ols dagbehandlingen i København

Tekst på vej 

Mia Pihl

Medicin ansvarlig døgnafdelingen Randkløve

Mia er uddannet behandlingsassistent og DARC® coach samt uddannelse inde for handel og kontor. Mias primære funktioner er at være ansvarlig for medicinregnskabet og sekretær for læge og behandlingspersonale.

Mia har også en miljøterapeutisk funktion inde for lægefaglige områder på Sct. Ols, i døgnafdelingen Randkløve. Mia blev ansat i år 2000.

Sigurd Larsen

Sct. Ols'  Socialrådgiver i døgnbehandlingen på Bornholm

Sigurd er uddannet socialrådgiver fra 1987 og har været på Sct. Ols siden 1999. Sigurd varetager sociale faglige områder på vegne af brugerne, som f.eks. kontakten til de kommunale sagsbehandlere vedr. økonomi, tandlæge, bolig og andre indsats områder, af socialfaglige karakter.

Sigurd er desuden uddannet DARC® coach og har en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®).

Johnny Carlsen

Miljøterapeut

Døgnafdelingen Randkløve  

​Johnny er uddannet antropolog og har været på Sct. Ols siden 2021. 

Hans arbejdsområder er aften- og nattevagt, udlevering af medicin, medicinsk nedtrapninger og individuelle samtaler.

Nils Vejborg

Miljøterapeut

Døgnafdelingen Randkløve

Nils er uddannet Gestalt terapeut, DARC® Coach uddannelse, samt en uddannelse i at coache relations systemer (ORSC®). 

Hans arbejdsområder er aften- og nattevagt, udlevering af medicin, medicinsk nedtrapninger og individuelle samtaler. Nils blev ansat på Sct. Ols i 1998.

Ida Burgedahl

Miljøvagt afdeling Randkløve

Tekst er på vej.​

Reno

Miljøterapeut

Døgnafdelingen Randkløve

Reno er uddannet tekst på vej 

Hans arbejdsområder på Sct. Ols er aften- og nattevagt, udlevering af medicin, medicinsk nedtrapninger og individuelle samtaler.

 Ida blev ansat på Sct. Ols i 2019.

Navn

Miljøvagt afdeling Randkløve og Olsker

tekst på vej  

tekst  hendes primære arbejdsområder er tilrettelæggelse af udflugter og aktiviteter, både i og uden for døgnafdelingen Randkløve.

Fast vikar på Sct. Ols

Ida er uddannet Danish Addiction Counselor (DAC) og har desuden en uddannelse som krops terapeut, hvor hun også har langvarig erfaring.

Hun blev ansat på Sct. Ols i 2020 og Hendes primære vikar områder, er som miljøterapeut og miljøvagt. 

Jette Olsen

Køkkenchef på Sct. Ols

Jette er uddannet kok fra 1995 og har arbejdet i restaurationsbranchen, indtil hun blev ansat som køkkenleder på Sct. Ols i 2008.

Hun har ansvaret for institutionens køkken- og madkulturen på afdelingen i Randkløve, herunder indkøb og planlægning.

Zohar Sereth

Køkken ansvarlig i døgnafdelingen i Olsker

Zohar er ernæringsassistent og har erfaring fra tidligere i forhold til mad og ernæring.

Hun har ansvaret for institutionens køkken- og madkulturen på afdelingen i Olsker, herunder indkøb og planlægning, som i Olsker afdelingen er meget mere i sammenspillet med beboerne.

Per Andersson

Pedel på døgnafdelingen Randkløve og Olsker

Per er uddannet tømrer og har langvarig erhvervserfaring inde med håndværksfaget. Hans primære arbejdsopgaver omhandler vedligeholdelsen og istandsættelse af døgnafdelingen Randkløve.

Per har været ansat på Sct. Ols siden 2015.

Morten

Pedel på døgnafdelingen Randkløve og Olsker

Hans primære arbejdsopgaver omhandler vedligeholdelsen og istandsættelse af døgnafdelingen Olsker.

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk