Samarbejdspartnere​ til  Døgnbehandling Sct. Ols

Døgnbehandlingen​

Sct. Ols' rusmiddels behandlingen på Bornholm har siden opstarten i 1998 været et døgntilbud til voksne over 18 år, der har udfordringer med rusmidler. Døgnbehandlingen er placeret i miljøafskærmet omgivelser på Bornholm og med to afdelinger. Vi har langvarig erfaring og gode resultater med både mænd og kvinder, med et problematisk forhold til rusmidler, især hvis borgeren udviser motivation henimod en tilværelse, uden rusmidler. Sct. Ols døgnbehandling arbejder meget målrettet metodisk, og ud fra en velbegrundet faglig tilgang, beskrevet som det inkluderende terapeutisk samfund. Målsætningen på vegne af borger, er en rusmiddels fri tilværelse efter endt behandling og døgnbehandlings forløbet bliver derved tilrettelagt i samarbejde med visiterende myndighed, borger og Sct. Ols, hvordan denne målsætning på vegne af borger opnås.

Institutionens samarbejde med kommunernes misbrugscentre er baseret på de samme inkluderende praksisprincipper, som der vægtes i samarbejdet med behandlingens brugere. Samarbejdsalliancen ses som afgørende for at skabe udbytte af en hvilken som helst metode, og samarbejdet med misbrugscentrene betragtes på tilsvarende måde som en forudsætning for at optimere udbyttet af et samlet forløb. Behandlingens inkluderende praksisprincipper er delagtiggørelse, ligeværdighed og medbestemmelse, som også er vejledende principper i samarbejdet med kommunerne.

I dette samarbejde med kommunerne er transparens et andet vejledende ideal, som betyder, at alle behandlingsmæssige forhold skal kunne synliggøres. Eksempelvis gennem tilsynsbesøg og statusskrivelser, som ikke bare skal rapportere brugernes fremskridt, men også behandlingsmæssige udfordringer, fejlvurderinger og mislykkede hjælpetiltag m.m.​

I den indledende fase af forløbet skal mange brugere først hjælpes til at komme fysisk på fode, og hvad det angår, har institutionen en læge, som tilrettelægger medicinske afgiftningsforløb. Brugeren følger hver dag et dagsprogram med skemalagte aktiviteter bestående af morgensamling, gruppearbejde, undervisning og afsluttende fællessamling m.m. Institutionen har også en socialrådgiver, som hjælper brugerne i forhold til uddannelse, arbejdstræning, boligforhold og forskellige ansøgninger til det offentlige. Eksempelvis ansøgninger om revalidering, fleksjob og jobtilskud m.m.​​

Statusbreve

Sct. Ols' døgnbehandling rapporterer om brugernes forløb i statusskrivelser, som fremsendes kommunernes misbrugscentre (og andre kommunale parter, når misbrugscentret beder om det).

Der fremsendes skriftelige rapporter og statusskrivelser jf. disse punkter:

  • Opstartsbrev ved ankomst.
  • Statusbrev og forslag til social handleplan (efter de første 8 uger).
  • Ellers fremsendes status hver anden måned og i forbindelse med tilsynsbesøg.
  • Slutrapport/slutstatus i forbindelse med udskrivningen.

Fra Sct. Ols' side er der et vedvarende fokus på at træne personalet i at udarbejde neutrale statusskrivelser i henhold til behandlingsplanen fra visiterende myndighed og brugernes forløbsudvikling hen imod behandlingens rammemål.​

Samarbejdspartnere​ - Dagbehandling

Til kommunerne - Dagbehandling

Mandag den 14. maj 2012 åbnede Sct. Ols Dagbehandling på Strøget i hjertet af København. Dagbehandlingen er organiseret som en søsterfond til Sct. Ols – et vendepunkt på Bornholm. Det var derfor den samme bestyrelse, som stiftede "Sct. Ols Dagbehandling", og der er også indgået en administrationsaftale med moderfonden på Bornholm.

Dagbehandlingens samarbejde med kommunernes misbrugscentre er baseret på de samme inkluderende praksisprincipper, som der vægtes i samarbejdet med behandlingens brugere. De primære af disse principper er delagtiggørelse, ligeværdighed, medbestemmelse og transparens, hvoraf sidstnævnte betyder, at alle behandlingsmæssige forhold skal kunne synliggøres. Eksempelvis gennem tilsynsbesøg og statusskrivelser, som ikke bare skal rapporterer brugernes fremskridt, men også behandlingsmæssige udfordringer, fejlvurderinger og mislykkede hjælpetiltag m.m.​

Samarbejdet med brugerne ses her som afgørende for at skabe udbytte af en hvilken som helst metode, og samarbejdet med misbrugscentrene ses ligeledes som en forudsætning for at optimere udbyttet af et samlet forløb. I henhold til tilslutningen til et inkluderende praksisideal skal dette samlede forløb i højest mulig grad tilpasses til den enkelte brugers behov og udfordringer.

Denne tilpasning er ikke bare vigtig i en mere lineær forløbsudvikling, hvor brugeren fra starten lykkes med at fastholde et misbrugsfri tilværelse, og belastningsgraden aftager.

Det er mindst lige så vigtigt i en mere cirkulær forløbsudvikling, hvor brugeren falder tilbage til misbruget eller anden vanemæssig adfærd. Endvidere når der undervejs i forløbet opstår psykiatriske problemstillinger, som tidligere har været medicineret af misbruget.​​​

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk