Overgangen til misbrugsfrihed

Overgangen til en misbrugsfri tilværelse kræver en drejning af de psykiske processer, der præger mennesker i en misbrugstilværelse. Misbrugets processer er primært rettet mod rusmidlerne og måder og metoder til at skaffe mere. Processerne i den misbrugsfrie tilværelse er derimod rettet mod måder og metoder til at lade være med at tage rusmidler. I henhold til den procesorienterede psykologi kan misbruget ses som en primærproces, hvor rusmidlerne prioriteres foran alt andet. De ting, som tidligere var vigtige og blev prioriteret, ligger dog stadig i baggrunden og "banker på" som sekundære processer. Overgangen til stoffrihed er derfor også en overgang, hvor disse sekundære processer bliver til primærprocesser, hvor det i større grad er personens dybereliggende kerneværdier, som får motiveret lederskabet i vedkommendes liv. Dette er væsentligt anderledes end den fortid, hvor misbruget havde lederskabet i personens liv.

Overgangen til en misbrugsfri tilværelse kan derfor betegnes som en overgang til psykiske processer, som er de stik modsatte af misbrugets prioriteringsforstyrrende proceesser. Misbrugets primære processer drejer opmærksomheden mod stofferne og måder og metoder til at skaffe mere. De ting, som tidligere var vigtige, ligger dog stadig i baggrunden som en slags sekundære processer. Udlægningen af overgangen til en misbrugsfri tilværelse, som et skift mellem primære og sekundære processer, er typisk genkendelig for personer, der har eller har haft et misbrugsproblem.​

Hvis misbruget er blevet til din primære proces, vil du typisk være fanget i et dilemma, hvor din relation til rusmidlerne er funderet i en illusion om behovstilfredsstillelse, som opstod den gang, du blev forført af oplevelsen af at bruge rusmidler og så at sige købte dig ind i en misbrugsudviklende proces på falske forventninger om følelsesmæssig tryghed og en fornemmelse af virkeliggørelse og intimitet med omverdenen. Dit aktuelle misbrugsproblem vil uanset præge dine psykiske processer på en måde, som retter din primære opmærksomhed mod måder og metoder til at skaffe rusmidler.

Sct. Ols' behandling skal bidrage til at fremkalde de sekundære processer, som typisk presser på i baggrunden hos en aktiv misbruger. Disse processer synes at være funderet i brugerens dybtliggende længsel efter at vende tilbage til sine egentlige kerneværdier. Denne længsel kan også betegnes som en higen efter at leve i henhold til de kerneværdier, der ligger og banker på bag ved misbrugets illusioner om behovstilfredsstillelse. Disse sekundære processer presser typisk på med en opmærksomhed om andre typer relationer, som kan bidrage til at opfylde dine følelses- og intimitetsbehov. Eksempelvis relationerne til familie, venner, ansvarsområder, værdier og nye, fremtidige handlemuligheder. Ved at flytte musen over nedenstående punkter bliver der vist 6 illustrationer af processerne frem og tilbage over kanten mellem aktivt misbrug og en misbrugsfri levevis (pkt. 1-3 viser vejen ud af misbruget, mens pkt. 4-6 viser processen i et tilbagefald:​

Figur; Frem og tilbage over kanten til en misbrugsfri levevis

Sct. Ols afdeling Randkløve
Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3,
1161 København K

​Kontakt info

Døgnbehandling​

​Sct. Ols afdeling Randkløve

Randkløvevej 26,
3751 Østermarie, Bornholm

Tlf.: 56 47 03 03
Fax: 56 47 20 23

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Døgnbehandling​

Sct. Ols afd. Olsker
Rønnevej 62,
3770 Allinge, Bornholm

Tlf.: 56 48 26 14
Fax: 56 48 26 07

​E-mail: thomas@sct-ols.dk

Dagbehandling

Sct. Ols afd. i København
Vimmelskaftet 41C, 3
1161 København K

Tlf.: 33 73 17 18

​E-mail: thomas@sct-ols.dk